Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Verkkototeutus

Opiskelutapa

Itsenäinen verkko-opiskelu

Laajuus

135 h

Ilmoittautumisaika

Jatkuva haku

Ilmoittautuminen

Itse maksava asiakas

Kenelle

Green Care toiminnasta kiinnostuneet.

Verkkokurssin tavoitteena on, että
- ymmärrät Green Care käsitteet sekä tunnet erilaisia Green Care toimintamuotoja ja -menetelmiä
- sinulle muodostuu käsitys omasta luontosuhteestasi ja sen soveltamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaat tunnistaa luonnon hyvinvointivaikutuksia, ymmärrät miten ne syntyvät ja vaikuttavat
- tunnet Green Care palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät sekä toimialaa koskettavat lait ja säädökset
- ymmärrät ohjauksen ja ohjaamisen merkityksen sekä tunnistat hyvät ohjausperiaatteet

Kuvaus

Green Care perusteet –verkkokurssin teemat sisältävät Green Care käsitteet, toimintamuodot ja menetelmät. Näistä kokonaisuuksista on laadittu tehtäväsisällöt, joissa selvitetään Green Care toiminnan tiedollista pohjaa sekä suoritetaan myös käytännön harjoitteita, jotka dokumentoidaan.

Verkkokurssi sisältää seuraavat kokonaisuudet
1. Käsitteet, toimintamuodot ja menetelmät
2. Luontosuhde ja toimintaympäristöt
3. Luonnon hyvinvointivaikutukset
4. Laatu ja toimialaa koskevat lait
5. Ohjausosaaminen

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että olet tehnyt ja palauttanut vaaditut kurssitehtävät hyväksytysti kolmen kuukauden kuluessa kurssin ilmoitetusta aloituspäivästä. Mikäli et saa suoritettua kurssia kolmessa kuukaudessa, saat lisäaikaa suorittamiseen maksamalla 30 €/ lisäkuukausi.

Kevään verkkokurssin aloitusajankohdat ovat 22.1.2024 ja 25.3.2024 ellei osallistujan kanssa sovita toisin.

Koulutuksen sisältö

Pääpaino on verkko-oppimisympäristössä tapahtuvassa opiskelussa ja aiheeseen liittyvään materiaaliin perehtymisessä. Verkkokurssi sisältää käytännön harjoitteita ja kirjallisia tehtäviä.

Luontosuhde ja toimintaympäristöt:
Oma luontosuhde
Tutustuminen Green Care toimintaympäristöihin

Luonnon hyvinvointivaikutukset:
Miksi ja miten Green Care vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin
Perehtyminen Green Care lähteisiin ja tutkimustuloksiin

Laatu ja toimialaa koskevat lait:
Green Care laatutekijät ja toimialaa koskevat lait ja säädökset
Green Care palvelun-tuottajan osaamisvaatimukset

Ohjausosaaminen:
Kohti asiakaslähtöisyyttä
Osallisuus
Minä ohjaajana

5 op vastaa 135 tunnin itsenäistä verkko-opiskelua. Aikaa verkkokurssin suorittamiseen on kolme kuukautta.

Ohjaava opettaja:
Marjo Mäenpää-Lakka, p. 040 341 5081, marjo.maenpaa-lakka@gradia.fi

Opintosihteeri:
Katja Rantanen puh. 040 341 6417 katja.rantanen@gradia.fi (yleiset asiat mm. laskutus, lisäkuukausi)

Kustannukset

75,00 € (sisältää alv 24 %)

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi

Mäenpää-Lakka Marjo

Lehtori (opettaja)

Sosiaali- ja terveysala