Gradiassa opiskellaan ja työskennellään loppuvuosi osin etänä: opiskelijoiden hyvinvointiin etäopintojen aikana panostetaan

Gradiassa on linjattu loppuvuoden koronaohjeistus. Gradian oppilaitoksissa opiskelua jatketaan lokakuusta syyslukukauden loppuun, lukiokoulutuksessa ja Gradia Jyväskylässä toisen jakson ajan 2.12. saakka, siten, että oppilaitoksissa on samanaikaisesti lähiopetuksessa korkeintaan 75 % opiskelijoista. Samalla kun etäopetuksella ja muulla monimuotoisella opetuksella mahdollistetaan turvallisuutta lisäävää väljyyttä, lähiopetuksella varmistetaan koronatilanteen pitkittyessä opiskelijoiden opintojen eteneminen, valmistuminen sekä tarvittavat tukitoimet. 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälisiä liikkuvuusjaksoja, osallistumisia kansainvälisiin kilpailuihin ulkomailla ja Gradiaan ulkomailta suuntautuvia vierailuja ei toteuteta 31.3.2021 asti. 

Opiskelijoiden hyvinvointiin panostetaan 

Loppuvuoden linjausta laadittaessa myös Gradian opiskelijakuntien edustajia kuultiin. Opiskelijoita huolettivat yhtäältä riittävän väljyyden varmistaminen lähiopetuksessa ja toisaalta etäopiskelun tuomat haasteet esimerkiksi opintojen etenemisessä sekä erilaisten etuisuuksien, kuten kouluruokailun ja koulumatkatukien, saamatta jääminen etäopetuksen aikana. 

”Pyrimme syyslukukauden aikana lisäämään opiskelijoiden tukea ja hyvinvointia edistäviä toimia. Olemme jo saaneet lukiokoulutukseen 0,6 miljoonan euron lisärahoituksen ja odotamme rahoituspäätöstä myös ammatillisen koulutuksen tukitoimiin, joilla tähdätään poikkeusaikojen opiskelujärjestelyjen negatiivisten vaikutusten minimoimiseen”, kertoo kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski.  

Etäopiskelijoille ruokailumahdollisuus Jyväskylään ja Jämsään 

Gradia tarjoaa etäopiskelijoille 21.9. alkaen mahdollisuuden ruokailuun ylimääräisissä ruokailuvuoroissa. Ruokailu järjestetään Jyväskylässä Harjun kampuksella ja Jämsässä arkisin koulupäivän jälkeen. Ylimääräinen ruokailu on tarkoitettu vain etänä opiskeleville. Gradian opiskelijaravintoloissa arkisin opiskelijoille tarjottava aamupuuro on tarjolla myös etänä opiskeleville.  

Henkilökunnan etätyösuositus jatkuu 

Etätyötä suositellaan edelleen niissä tehtävissä, joihin etätyö soveltuu. Opetustoiminnassa kiinteästi mukana oleva henkilöstö työskentelee opiskelijoiden työjärjestysten mukaisesti.   

Käsihygienia ja turvavälit keskeiset suojautumiskeinot 

Vallitsevassa epidemiatilanteessa käsi- ja yskimishygieniasta ja turvaväleistä huolehtiminen ovat edelleen keskeiset varotoimet, joiden noudattamiseen opiskelijat ja henkilöstö on ohjeistettu. Suojavälineitä käytetään annetun ohjeistuksen mukaan. 

Gradian toimipisteisiin ei saa tulla flunssaisena. Sekä henkilöstöä että opiskelijoita kehotetaan hakeutumaan terveydenhoidon piiriin ja edelleen koronatesteihin lievissäkin hengitystieoireissa elleivät ne selkeästi johdu allergiasta tai muusta vastaavasta. 

Gradiassa seurataan tarkkaan epidemiatilanteen kehittymistä ja toimitaan valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen ohjeistus päivitetään ja kootaan Gradian verkkosivuille. Joulukuussa alkavaa kolmatta jaksoa ja alkuvuotta koskevat linjaukset määritellään marraskuun aikana.  

Lisätietoja

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Gradia puh. 040 341 5100 

Mediatiedote 18.9.2020