Gradian vuosi 2021 haastaa sekä toimintaa että taloutta

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian talous toteutuu tänä vuonna tulosennusteen mukaan arvioitua selvästi parempana. Tulos on ennusteen mukaan 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulosta kasvattaa se, että kertaluonteiset koronavaikutusten korjaamiseen saadut valtionosuudet kirjataan kokonaan vuodelle 2020, vaikka niiden edellyttämää toimintaa tehdään myös vuonna 2021.

Vuosi 2021 näyttää monelta osin taloudellisesti haastavalta. Koronatoimenpiteitä jatketaan, vaikka tulevan vuoden rahoitus niiden toteuttamiseksi on vielä epävarmaa. Tämän vuoksi talousarvion 2021 tulosennuste on -7,1 miljoonaa euroa ja alijäämäennuste noin 3,4 miljoonaa euroa. Lisäksi kuntayhtymä varautuu koronan jälkeiseen aikaan uusia toimintamalleja kehittämällä ja käyttöönottamalla.

Poikkeuksellisen koronavuoden vuoksi etätyön ja etäpedagogiikan sekä tiimityön systemaattinen kehittäminen ovat tulevan vuoden 2021 merkittäviä kehittämistavoitteita.

”Gradia varautuu vastaamaan kansalliseen ja alueelliseen koulutus- ja osaamishaasteeseen koronan jälkeistä menestystä rakennettaessa. Yksi keskeinen asia on etäopetuksen ja etätyön hyvien käytänteiden kehittäminen koronan jälkeiseen aikaan. Nyt etätyötä on tehty taudin torjunnan ehdoilla, mutta jatkossa sitä on kehitettävä pedagogiikan ja työn ehdoilla”, toteaa kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski.

Syksyllä 2021 voimaan tuleva oppivelvollisuuden pidentyminen on merkittävä koulutuksen järjestämisen muutos, jonka jäsentäminen on keskeinen tehtävä. Keski-Suomen koronaelvytyksessä tulee korostumaan jatkuvan oppimisen lähtökohta. Osaamisen uudistamiselle on kysyntää erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutosten vuoksi. Samoin korona-aika on entisestään korostanut digitalisaation merkitystä palveluliiketoiminnassa. Elvytystyössä korostuu Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostaman EduFutura-konsortion voimavarojen merkitys.

Gradiassa työskentelee tällä hetkellä 1071 päätoimista työntekijää, ammatillisessa koulutuksessa 671 ja lukiokoulutuksessa 161 työntekijää. Covid-19-pandemia vaikuttaa myös vuoden 2021 opetus- ja työjärjestelyihin. Työyhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tuki tulevat korostumaan poikkeusvaiheen kuormittaessa henkilöstöä.

Koronakevään aikana Gradian koulutusmyynti pysähtyi hetkellisesti lähes kokonaan. Kuntayhtymän tytäryhtiö Gradia-koulutuspalvelut Oy ei tästä syystä saavuta vuoden 2020 liikevaihtotavoitettaan. Ensi vuodelle yhtiö odottaa merkittävää liikevaihdon kasvua, sillä monet tälle vuodelle suunnitellut koulutukset on nyt aikataulutettu vuodelle 2021. Yhtiössä on myös toteutumassa merkittäviä uudistuksia.

Gradian hallitus käsittelee vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 26.11. Talousarvion hyväksyy yhtymävaltuusto 18.12.

Lisätietoja

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5100
Vesa Voutilainen, talous- ja hallintojohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5323