Gradian talous on tasapainossa – tulos ennakoitua parempi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian viime vuoden tulos oli 6,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja huomattavasti talousarviossa ennakoitua parempi. Odotettua parempaan tulokseen vaikuttivat merkittävästi ammatillisen koulutuksen hyvä rahoituspäätös, erilaiset kertaluonteiset tuottoerät kiinteistöjen ja kaluston myynnistä sekä talouden sopeuttamistoimilla saavutetut toimintakuluvähennykset.

”Gradian talous on saatu tasapainoon keväällä 2022 käynnistämiemme sopeuttamistoimien avulla.  Henkilöstö on sitoutunut hienosti ja vastuullisesti taloustalkoisiin, keskeisenä periaatteena oli se, että Gradia siirtyi pari astetta perustehtävän suuntaan sekä priorisoi omia toimintoja aina opiskelijan etu edellä”, kuntayhtymän johtaja Anssi Tuominen sanoo. 

Gradian ulkoiset toimintatuotot olivat 103,6 milj. euroa, eli 2,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista melkein 90 % on toisen asteen koulutuksen valtionosuustuloja. 

Vuonna 2022 sovitut talouden tasapainottamis- ja sopeuttamistoimenpiteet realisoituivat Gradiassa vuoden 2023 aikana. Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut toteutuivat 4,2 milj. euroa edellisvuotta pienempinä ja olivat yhteensä 88,0 milj. euroa. Suurin toimintakuluerä olivat henkilöstökustannukset 61,8 milj. euroa. 

Gradian henkilöstömäärä on tällä hetkellä 954 ja kahden vuoden aikana suoritettujen sopeuttamistoimien aikana henkilöstömäärä laski 180 työntekijällä.  

Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden investoinnit olivat talouden sopeuttamisen vuoksi poikkeuksellisen pienet, toteutuneet investoinnit olivat alle 0,4 milj. euroa. Investointimenojen leikkaus pienensi kuntayhtymän poistoja, jolla oli positiivinen vaikutus myös kuntayhtymän tilikauden ylijäämään.

Kuntayhtymän taseen loppusumma oli vuoden lopussa 137,0 milj. euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste on hyvällä tasolla (78 %). Kuntayhtymä ei nostanut vuoden 2023 aikana uusia lainoja. Lainakanta oli vuoden lopussa 16,7 milj. euroa. Gradian oppilaitoksissa opiskeli vuoden 2023 aikana yli 22 000 opiskelijaa ja opiskelijatyytyväisyys oli 4,1 (asteikko 1-5). 
Gradia-konsernin tytäryhtiö Gradia-koulutuspalvelut Oy teki 0,3 milj. euron tuloksen markkinaehtoisessa koulutuksessa 2,9 milj. euron liikevaihdollaan.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus käsitteli kuntayhtymän vuoden 2023 tilinpäätöksen kokouksessaan 26.3. Tilinpäätöksen vahvistaa kuntayhtymän valtuusto 7.6.2024.


Lisätietoja

Anssi Tuominen, kuntayhtymän johtaja, Gradia, puh. 040 341 5100
Piia Rissanen, talous- ja hallintojohtaja, Gradia, puh. 040 341 5323

Mediatiedote 9.4.2024