Gradian talous tasapainossa - kuluva vuosi haasteellinen

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus käsittelee kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2020.

Talous lievästi ylijäämäinen

Gradian tilikauden 2019 tulos oli -0,4 milj. euroa ja vuosikate 10,1 milj. euroa. Lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 2,4 milj. euroa ja oli 32,1 milj. euroa. Vuoden 2019 rakentamisinvestoinnit olivat 10,4 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 0,85 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä on kaikkiaan 30,2 milj. euroa.

Gradian ulkoiset toimintatuotot olivat 96,4 milj. euroa eli 2,8 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Suurin selittäjä tuottojen laskuun oli koulutuksen valtionosuuden väheneminen. Toisaalta toimintakulut toteutuivat 4,2 milj. euroa viime vuotta pienempinä ja olivat 85,7 milj. euroa.

Gradia-konsernin tytäryhtiö Gradia koulutuspalvelut Oy teki hyvän 0,4 milj. euron tuloksen markkinaehtoisessa koulutuksessa 2,9 milj. euron liikevaihdollaan. Hanke- ja kehittämistoiminnan hankesalkku oli arvoltaan 9,1 milj. euroa.

”Vuoden 2019 lukuja voi pitää koulutuksen yleisen rahoituksen tilanteeseen nähden varsin hyvinä. Kuluvalle vuodelle on kuitenkin jouduttu tekemään alijäämäinen talousarvio, ja koronaviruksen luoma tilanne tulee väistämättä lisäämään menoja”, toteaa Gradian talous- ja hallintojohtaja Vesa Voutilainen.

Sopeuttamisohjelma 2017-2019

Talouden tasapainon varmisti sopeuttamisohjelman 2017-2019 mukainen kulujen pienentäminen. Kolmessa vuodessa vuositason menot ovat pienentyneet 12,6 milj. euroa. Suurimpien kululajien näkökulmasta tarkasteltuna säästöt ovat seuraavat:

  • 24,2 prosenttia on säästetty ulkoisten palvelujen ostoista vuositasolla (-4,0 milj. euroa/v)
  • 14,0 prosenttia on säästetty aineiden ja tarvikkeiden ostoista vuositasolla (-1,4 milj. euroa/v).
  • 9,1 prosenttia on säästetty vuositason henkilöstökuluista (-6,0 milj. euroa/v),

”Säästäminen pystyttiin tekemään laaja-alaisesti kaikista toiminnoista ja suhteellisesti vähiten henkilöstöön kohdistuen. Tämä on ollut tavoitteiden mukainen onnistuminen”, kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski summaa säästöohjelman toteutuksen.

Laaja koulutustehtävä

Gradia on Suomen suurin koulutuksen kuntayhtymä. Vuonna 2019 opiskelijoita oli kaikkiaan 23 000 ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa.

Gradian henkilöstömäärä oli vuoden 2019 lopussa 1 061 (2018: 1056). Opetushenkilöstön ja välittömästi opiskelijatyöhön kytkeytyvän henkilöstön osuus henkilöstöstä oli noin 73 prosenttia.

Lisätietoja:

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5100
Vesa Voutilainen, talous- ja hallintojohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5323

Mediatiedote 20.3.2020