Gradian talous tasapainossa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus käsittelee kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen kokouksessaan 28.3.2019.

Talouden tasapaino saavutettiin

Gradian tilikauden 2018 tulos oli 0,7 milj. euroa ja vuosikate 12,3 milj. euroa. Lainakantaa lyhennettiin 2,6 milj. euroa, ja lyhennyksen jälkeen se oli 29,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi tuli 2,2 milj. euroa.

Vuoteen 2017 jatkuneet koulutusleikkaukset pienensivät Gradian toimintatuottoja vuositasolla yli 22 milj. euroa. Vuonna 2018 taloudessa tapahtui käänne, ja Gradian ulkoiset toimintatuotot nousivat noin 1,2 milj. euroa edellisestä vuodesta eli 98,5 milj. euroon.

Valtionosuuksia (83,2 milj. euroa) lisäsivät ennen muuta valtion lisätalousarvioista saadut rahoitukset; edelliseen vuoteen nähden rahoitus kasvoi 4,4 milj. euroa. Tytäryhtiö Gradia koulutuspalvelut Oy teki hyvän tuloksen markkinaehtoisessa koulutuksessa 2,5 milj. euron liikevaihdollaan. Yhtiö tuotti palveluja yli 2 300 asiakkaalle. Hanke- ja kehittämistoiminnan hankesalkku oli kooltaan 6,5 milj. euroa siten, että kilpaillut ESR-hankkeet (2,1 milj. euroa) ja valtionavustushankkeet (2 milj.euroa) muodostivat valtaosan.

Talouden tasapainon varmisti sopeuttamisohjelman 2017 – 2019  mukainen kulujen pienentäminen. Kahdessa vuodessa vuositason menot ovat pienentyneet 12,7 milj. euroa. Suurimpien kululajien näkökulmasta tarkasteltuna säästöt ovat seuraavat:

 • 21,4 prosenttia on säästetty ulkoisten palvelujen ostoista vuositasolla (-3,6 milj. euroa/v)
 • 18,3 prosenttia on säästetty muun kuin opetushenkilöstön vuositason kuluista (-3,9 milj. euroa/v)
 • 12,7 prosenttia on säästetty aineiden ja tarvikkeiden ostoista vuositasolla (-1,3 milj. euroa/v)
 • 7,0 prosenttia on säästetty opetushenkilöstön vuositason kuluista (-3,2 milj. euroa/v).

Säästämistä pystyttiin tekemään laaja-alaisesti kaikista toiminnoista ja suhteellisesti vähiten opetushenkilöstöön kohdistuen.

Vuoden 2018 rakentamisinvestoinnit 8,9 milj. euroa olivat selvästi edellisvuosia alhaisemmat.

Laaja koulutustehtävä

Gradia on Helsingin ja Tampereen jälkeen Suomen suurin koulutuksen järjestäjä ja suurin koulutuksen kuntayhtymä. Vuonna 2018 opiskelijoita oli noin 23 000:

Gradian valtionosuusrahoitteisessa ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2018 oli

 • 10 186 ammatillisen perustutkinnon opiskelijaa
 • 2 411 ammattitutkinnon opiskelijaa
 • 1 240 erikoisammattitutkinnon opiskelijaa
 • Yhteensä siis 13 837 tutkinto-opiskelijaa
 • Lisäksi 341 opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksissa

Lukiokoulutuksessa

 • 3 321 opiskelijaa.

Aikuisten perusopetuksessa

 • 268 pääosin maahanmuuttajataustaista opiskelijaa.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksessa

 • 1 042 opiskelijaa.

Lisäksi runsaat 4 000 asiakasta oli täydentämässä työelämän vatimaa osaamistaan tai yleissivistystään.

Koulutuksen vetovoima kasvanut

Gradian koulutusten vetovoima kasvoi peräti 15 prosentilla kevään 2019 yhteishaussa. Edelliseen vuoteen nähden ensisijaisia hakijoita oli 315 enemmän eli yhteensä 2805. Vetovoimaluku (ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohti) oli ammatillisessa koulutuksessa 1,1 ja lukiokoulutuksessa 1,2.

Ammatillisen koulutuksen osalta on myös muistettava, että jatkuvan hakeutumisen kautta opiskelemaan tuli vuonna 2018 jo noin 4 600 opiskelijaa.

Gradian ammatillisen koulutuksen vetovoima on valtakunnallisesti aivan kärjessä ja myös lukiokoulutuksessa samalla tasolla kuin kymmenellä suurimmalla järjestäjällä.

Ammatillisen koulutuksen päättökyselyssä (OPH 2019) Gradian opiskelijoista 88 % oli tyytyväisiä saamaansa koulutukseen (2 prosenttiyksikköä yli valtakunnan keskiarvon).

Vuoden 2018 aikana annettujen palautteiden perusteella 81% lukiolaisista on tyytyväisiä saamaansa koulutukseen (omalle INKA-kyselylle ei ole valtakunnallista verrokkia).

Henkilöstön määrä ennallaan

Gradian henkilöstötyömäärä oli vuoden 2018 lopussa 1 056 (2017: 1064). Kokonaisuutena henkilöstökulut (59,6 milj. euroa) olivat kuitenkin 1,4 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Säästö kohdistui muun kuin opetushenkilöstön menoihin.

Opetushenkilöstön ja välittömästi opiskelijatyöhön kytkeytyvän henkilöstön kuten opiskelija-avustajien ja opintosihteerien osuus henkilöstöstä on 76,3 prosenttia.

Gradian henkilöstö on erittäin sitoutunutta työhönsä. Sairauspoissaolojen (8,35 kalenteripäivää/ työntekijä) määrä pieneni edellisistä vuosista ja on hyvällä tasolla.

Koulutukseen ja koulutuksen järjestämiseen kohdistuneet suuret muutokset ja säästöt ovat kuitenkin vaikuttaneet henkilöstötyytyväisyyteen. Sisäiseen kehittämiseen tehdyssä henkilöstökyselyssä kokonaisindeksi on 3,67 viisiportaisella asteikolla. Parhaimmillaan mittaustulos on ollut 3,92.

Lisätietoja:

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5100 Pekka Pirinen, talous- ja hallintojohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5 101

Mediatiedote 22.3.2019