Gradialle ilmastotiekartta – tavoitteena hiilineutraali toiminta 2030 mennessä

Gradiassa on otettu käyttöön ilmastotiekartta, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet koko toiminnan päästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi. Gradian tavoitteena on olla hiilineutraali omien, suorien päästöjen osalta vuonna 2030 ja kaikkien päästöjen osalta 2030-luvulla.

Ilmastotiekartassa käydään läpi, mitä toimia Gradia on jo tehnyt vähentääkseen päästöjään, mitkä ovat seuraavat tavoitteet, sekä miten ne tullaan saavuttamaan. Tällä hetkellä merkittävimmät päästöt aiheutuvat kaukolämmöstä ja hankinnoista. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Gradiassa siirrytään uusiutuvaan kaukolämpöön ja uusiutuviin polttoaineisiin vuoteen 2030 mennessä.

Gradian kampuksia sertifioidaan oppilaitoksille kehitetyllä OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointimenettelyä, jolla kestävää kehitystä ja ilmastotyötä tuodaan osaksi opetusta ja oppimisyhteisön arkea.

”Keskustelussa ilmaston muutoksesta on hyvä huomioida myös kestävän kehityksen taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat. On tärkeää, että jokainen opiskelija ja henkilöstön jäsen ymmärtää muutoksen merkityksen ja oman mahdollisuutensa vaikuttaa. Yhteisen keskustelun kautta kokonaisvaikuttavuus kestävämmän elämäntavan ympärillä lisääntyy”, toteaa kuntayhtymän johtaja Anssi Tuominen.

Arjen kestävyystekoja

Ilmastotiekartta kattaa päästövähennyskeinot toiminnan eri osa-alueilla: energia, hankinnat ja remontit, työ- ja liikematkat, polttoaineet, ruoka sekä jätteet. Energiatehokkuuteen ja energian käytön vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Sähkön kulutusta alennetaan monin tavoin kuten vähentämällä ulkovalaistusta, pihasulatusta ja saunojen lämmitystä.  Sisälämpötiloja pudotetaan yö- ja viikonloppuaikaan. Hiilineutraaliustavoitteen toteuttaminen sisällytetään myös Gradian hankintaprosessiin. Remonttien suunnittelussa huomioidaan materiaalien kestävyys, kierrätettävyys, puhdistettavuus ja monikäyttöisyys. Kiinteistöjen ylläpidossa keskitytään energiaa ja vettä säästävään siivoukseen. Tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomista tiloista luovutaan.

“Jokaisella teolla on merkitystä ja yhdessä pienistäkin teoista seuraa suuria vaikutuksia. Koulutuksenjärjestäjänä Gradia on edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siitä voimme olla ylpeitä”, sanoo kestävän kehityksen projektipäällikkö Jaana Tuppurainen.

Työ- ja koulumatkojen ilmastovaikutuksiin pyritään vaikuttamaan kannustamalla opiskelijoita ja henkilöstöä julkisen liikenteen käyttöön, pyöräilyyn tai kävelyyn. Ajoneuvojen osalta uusiutuviin polttoaineisiin tullaan siirtymään asteittain.

Lautashävikki nollaan

Lounasravintoloissa painotetaan kotimaisia ja lähituotettuja hiilineutraaleja raaka-aineita ja käytetään pääsääntöisesti kasviproteiineja, vaaleaa lihaa ja kalaa. Vuonna 2023 otetaan käyttöön aterioiden hiilijalanjälkilaskuri, jonka avulla eri aterioiden ilmastovaikutusten huomioiminen ja kehittäminen helpottuu. Lautasruokahävikin määrään kiinnitetään koko ajan huomiota ja sitä pyritään pienentämään. Tavoitteena on, että vuonna 2024 ruokahävikkiä ei enää syntyisi.

Syntyvän jätteen kokonaismäärää vähennetään ja kierrätysastetta nostetaan aina edellisvuoteen verrattuna. Jätteiden aktiivista seurantaa kehitetään koko ajan.

Gradiassa edetään suunnitelmallisesti kohti hiilineutraalia toimintaa. Ilmastotiekartta on jatkoa Gradian vuonna 2022 laskemalle hiilijalanjäljelle. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan hiilijalanjäljen laskennan uusinnoilla. Laskentojen pohjalta päivitetään myös ilmastotiekarttaa tarvittavilla uusilla toimenpiteillä.

Lisätietoja

Jaana Tuppurainen, projektipäällikkö, kestävä kehitys, puh. 040 341 4553, jaana.tuppurainen@gradia.fi

Mediatiedote 3.4.2023