Gradia valmistautuu oppivelvollisuuden laajentamiseen – yhteishaku alkaa 23.2.

Haku toisen asteen ammatilliseen ja lukiokoulutukseen on 23.2. – 23.3. Elokuussa 2021 opintonsa aloittaa ensimmäinen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva ikäluokka eli 2005 syntyneet peruskoulusta tänä keväänä valmistuvat nuoret.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa on tulevana lukuvuonna toisen asteen opinnot aloittaville oppivelvollisille vaihtoehtoja lukiokoulutuksessa ja ammatillisissa perustutkinnoissa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) tai lukioon valmistavassa koulutuksessa (LUVA). Näihin hakeudutaan joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Oppivelvollisuuden voi suorittaa myös aikuisten perusopetuksessa, johon hakeudutaan jatkuvan haun kautta.

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä opinnoissa välttämättömät tarvikkeet ovat opiskelijalle maksuttomia. Elokuussa 2021 opintonsa Gradian ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa aloittavat oppivelvolliset opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Gradiassa uusille oppivelvollisille on jo tilattu 2100 kannettavaa tietokonetta. Erityisvälineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse.

Maksuttomuus kestää sen ikävuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei hän sitä ennen ole suorittanut toisen asteen tutkintoa. Opetus ja ruokailu ovat kaikille lukiossa tai ammatillisessa perustutkinnossa opiskeleville maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Gradian oppilaitoksissa on yhteishaussa tarjolla yli 2800 aloituspaikkaa

Gradian oppilaitoksissa on tarjolla 2823 aloituspaikkaa, joista 2013 ammatillisissa oppilaitoksissa: Gradia Jyväskylässä 1680 ja Gradia Jämsässä 333. Gradia-lukioissa on 810 aloituspaikkaa, joista  Jyväskylän Lyseon lukiossa 410 ja Schildtin lukiossa 400. Luvut sisältävät aloituspaikat myös lukioiden erityislinjoille, joita ovat Lyseossa kansainvälisen ylioppilastutkinnon linja IB eli International Baccalaureate ja Tiimilinja sekä Schildtin lukiossa Urheilulinja ja Musiikkilinja.

Gradian ammatillisessa koulutuksessa on haussa kaikkiaan 24 eri tutkintoa. Uutuutena ensimmäistä kertaa yhteishaussa on Gradia Jyväskylässä turvallisuusalan perustutkinto. Gradia Jämsä puolestaan alkaa järjestää kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutusta Jyväskylässä.

Kevään yhteishaussa voivat hakea peruskoulun päättävät nuoret, lukion päättötodistuksella ylioppilaslinjoille hakevat sekä ilman toisen asteen tutkintoa olevat hakijat. Hakea voi enintään viiteen koulutukseen, jotka hakijan tulee laittaa mieluisuusjärjestykseen.

EduFutura avaa korkeakoulupolkuja kaikille kiinnostuneille

Korkeakoulujen alueellisen EduFutura-yhteistyön ansiosta Gradian jokainen opiskelija niin ammatillisessa kuin lukiokoulutuksessakin voi tehdä korkeakouluopintoja jo toisen asteen opintojen aikana matalalla kynnyksellä. Yhteistyön tavoitteena on, että opiskelijat saavat kokemusta jatko-opintomahdollisuuksista ja vahvistusta omille tuleville valinnoilleen. Tarjolla on monipuolisesti opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa. EduFutura-ristiinopiskelu on maksutonta.

Gradiassa opiskelijoilla on paljon mahdollisuuksia painottaa opintojaan eri tavoin. Opiskelijoita rohkaistaan kansainvälisyyteen, tavoitteellisen urheilun voi sujuvasti yhdistää opintoihin ja Euroopan parhaaksi palkittu yrittäjyyskasvatusmalli tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia ja kokeilla yrittäjyyttä asiantuntevassa ohjauksessa.

Lisätietoja

Pirjo Kauhanen, tulosaluejohtaja, rehtori, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 6152
Petteri Järvinen, tulosaluejohtaja, rehtori, Gradia Jämsä, puh. 040 341 5022
Osmo Polas, va. tulosaluejohtaja, rehtori Gradia-lukiot, puh. 040 341 4693

Mediatiedote 19.2.2021