Gradia-lukioiden ja työelämän yhteistyötä vahvistetaan hankkeen avulla

Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää (ESR) on lukiokoulutuksen kehittämishanke, jonka päätavoitteena on kehittää uudenlaisia työelämäyhteistyön malleja uuden lukiolain tavoitteiden mukaisesti opetussuunnitelman kehittämiseksi. Hankkeessa toteutetaan yhteisiä työpajoja työelämän edustajien kanssa.  

Tavoitteena on myös uudistaa lukiopedagogiikkaa tukemaan opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymistä sekä luoda toimintamalleja, joiden avulla nuoret löytävät heidän luontaisen motivaatioperustansa ja tekevät sitä kautta entistä henkilökohtaisempia opinto- ja työuravalintoja suhteessa ennakoituihin työelämätarpeisiin. 

RSMP-motivaatioprofiili ohjauksen välineenä 

Hankkeessa kehitetään ohjauksessa käytettäviä toimintamalleja ja niissä hyödynnettäviä työvälineitä. Ohjauksen työvälineenä ja motivaatioperusteisen pedagogiikan pohjana käytetään lukiolaisten RSMP-koulumotivaatioprofiileja (Reiss School Motivation Profile). Hankkeessa ohjaushenkilöstöä perehdytetään motivaatioprofiilin käyttöön ohjaamisen  työvälineinä.

Lukiolaiset työelämään -blogi avattu!  

Hankkeen pääasiallinen viestintäkanava on Lukiolaiset työelämään -blogi, josta löydät paljon mielenkiintoisia artikkeleita mm. Gradia-lukioiden työelämäyhteistyöstä ja hankkeessa  kehitettävistä malleista. Tutustu blogiin!  

Hankkeen päätoteuttaja on Gradia ja osatoteuttajina toimivat Kangasalan lukio, Kuopion lukiot, Lempäälän lukio ja Mikkelin lukio. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun.  

Lisätietoja

Projektipäällikkö Birgitta Mannila, puh. 040 341 5594, birgitta.mannila@gradia.fi