Gradia Jyväskylän rehtori Pirjo Kauhaselle opetusneuvoksen arvonimi 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt Gradia Jyväskylän rehtori Pirjo Kauhaselle opetusneuvoksen arvonimen 18.6.2021. Arvonimi on julkisen arvonannon osoitus yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä.  

Ammatillisen koulutuksen kehittäjänä ja kansainvälistäjänä tunnettu Pirjo Kauhanen on uransa aikana osallistunut useisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin työ- ja ohjausryhmiin, lainsäädännön valmistelutyöhön, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden edistämiseen sekä koulutusviennin erilaisiin toimenpiteisiin. 

”Opetusneuvoksen arvonimi on merkittävä tunnustus työstä, jota Pirjo Kauhanen on tehnyt ammatillisen koulutuksen hyväksi niin kansallisesti kuin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa. Hänen työtään kuvaa kehittämishakuisuus, verkostoituminen sekä vahva usko pedagogiikan voimaan ja elinikäiseen oppimiseen”, kertoo kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski

Pirjo Kauhanen on työskennellyt koulutuksen parissa vuodesta 1993, jolloin hän aloitti opetustehtävissä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ensin Jalasjärvellä ja sitten Jyväskylässä. Hän siirtyi koulutuspäällikön tehtäviin Jyväskylän aikuiskoulutuskeskuksessa vuonna 1998 ja edelleen yksikönjohtajaksi vuonna 2000. 

Rehtorin tehtävät Kauhanen aloitti vuonna 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa, jonka rehtorina työskennellessään hän toimi vuodesta 2013 alkaen myös Vaasan kaupungin toisen asteen johtavan rehtorin tehtävässä vastaten sekä ammatillisesta että lukiokoulutuksesta.  

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän palvelukseen Pirjo Kauhanen siirtyi elokuussa 2015 toimien rehtorina Jyväskylän ammattiopistossa, Jyväskylän aikuisopistossa ja vuodesta 2018 nykyisessä tehtävässään Gradia Jyväskylässä. Kauhanen toimii koulutuskuntayhtymän pedagogisen uudistamisen foorumin puheenjohtajana ja vastaa mm. oppivelvollisuuden laajenemisen ja maksuttoman toisen asteen toimeenpanon koordinaatiosta Gradiassa. Kauhanen on myös Gradian tytäryhtiön Gradia Koulutuspalvelut Oy:n hallituksen jäsen sekä EduFutura Jyväskylän johtoryhmän jäsen. 

Gradiassa työskennellessään Kauhanen on pitkäjänteisesti kehittänyt Euroopan parhaanakin palkittua yrittäjyyden oppimismallia. Hän edistää aktiivisesti myös kansainvälistä liikkuvuutta ja verkostoja sekä koulutusvientiä, jonka tueksi hän oli perustamassa koulutusvientiyhtiö EduCluster Finlandia.  

Luottamustehtäviä Pirjo Kauhasella on ollut lukuisia. Hän on toiminut mm. Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen johtajat ry:n puheenjohtajana, Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen Areenan työvaliokunnan puheenjohtajana. Ammattitaidon kilpailutoimintaa koordinoivan, kehittävän ja tukevan Skills ry:n hallituksen ja työvaliokunnan jäsen Kauhanen on ollut vuodesta 2019. 

Lisätietoja 

Pirjo Kauhanen, rehtori, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 6152 
Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, puh. 040 341 5100  

Tiedostona sivun alalaidassa on painokelpoinen kuva rehtori Pirjo Kauhasesta.

Mediatiedote 18.6.2021

Tiedostot
Tiedosto