Gradia Jämsän tapahtumatorpan valmennusohjelmalle Tiimiakatemia® -sertifikaatti

Gradia Jämsän tapahtumatorpan valmennusohjelmalle on myönnetty Tiimiakatemia® -sertifikaatti. Tapahtumatorppa toimii Gradia Jämsässä matkailualan opiskelijoiden kohtaamispaikkana, missä opiskelijat tuotteistavat ja toteuttavat tapahtumia sekä matkailupalveluja. Samalla he oppivat tutkintojen perusteiden ammattitaitovaatimukset käytännön kautta. Tiimiakatemia Globalin myöntämä sertifikaatti luovutetaan oppilaitokselle tiistaina 10.12.2019.

”Sertifikaatti on merkittävä tunnustus tapahtumatorpalle ja sen yritteliäille opiskelijoille. Itsensä johtaminen, kevytyrittäjyys ja tiimityöosaaminen ovat avainasemassa, kun opiskelija hakee alan työpaikkaa. Tapahtumatorppa on malliesimerkki Gradia Jämsän pedagogisen käsikirjan sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesta toiminnasta. Niissä painotetaan yhdessä tekemistä ja yrittäjyyttä”, kiteyttää matkailualan opettaja Keijo Vehkakoski.

Organisaatiolle myönnetty Tiimiakatemia® -sertifikaatti todistaa, että organisaatiossa hallitaan ja käytetään Tiimiakatemia® -menetelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatiossa on tietotaito ja kulttuuri sekä käytössä olevat käytänteet tiimivalmentamiselle, tiimioppimiselle ja tiimiyrittäjyydelle.

Gradia Jämsän matkailualalla opinnot suoritetaan tiimeissä oppien, dialogin keinoin ja käytännön asiakasprojekteja tekemällä. Tapahtumatorpassa ideana on muodostaa käytännön projektitiimejä eri tutkinnon osia ja jopa eri tutkintoja tekevien kesken sekä yhdistää eri ikäisten opiskelijoiden osaaminen. Tapahtumatorpan toiminta alkoi 1.8.2018.

”Projektitiimit kokoontuvat lähiopetuspäivien aamuna oppimistiimiin, jossa jaetaan asiakaspalvelukokemukset ja reflektoidaan omaa sekä tiimin osaamista. Iltapäivät työstetään meneillään olevia tai uusia projekteja, mikä mahdollistaa uusien tiimien muodostumisen”, Vehkakoski kuvailee. 

Tavoitteena on yhdistää tutkintojen perusteiden teoriatieto ja yhteiset tutkinnon osat mahdollisimman hyvin asiakaspalvelutilanteisiin ja meneillään oleviin projekteihin. Lisäksi Tapahtumatorpan projektitiimeillä on mahdollisuus perustaa NY-yritys tai liittyä Osuuskunta Pegosukseen. Vehkakosken mukaan tapahtumatorpan tavoitteena on myös laajentaa tiimimäisen oppimisen kulttuuria muille Gradia Jämsän koulutusaloille.

Gradia Jämsän matkailualalla voi opiskella matkailualan perustutkinnossa matka-asiantuntijaksi, matkailupalvelujen tuottajaksi ja vastaanottovirkailijaksi. Lisäksi voi opiskella matkailu- tai opastuspalvelujen ammattitutkinnon.

Kutsu viestimille:

Tiedotusvälineet ovat lämpimästi tervetulleita sertifikaatin luovutustilaisuuteen tiistaina 10.12.2019 klo 13.00 alkaen. Paikka: Gradia Jämsä, Museokämppä, Metsäoppilaitoksentie 14, Y-rakennus, Jämsänkoski.

Lisätietoja

Keijo Vehkakoski, opettaja, Gradia Jämsä, puh. 040 341 4476, keijo.vehkakoski@gradia.fi 
Veli-Pekka Luoma, opettaja, Gradia Jämsä, puh. 040 341 4401, veli-pekka.luoma@gradia.fi
Eeva Mäkinen, koulutuspäällikkö, Gradia Jämsä, puh. 040 341 5903, eeva.makinen@gradia.fi 

Mediatiedote 4.12.2019