Gradia Jämsän liiketoiminnan ja yrittäjyyden koulutuksille työelämäpalkinto

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian työelämävaltuuskunta on myöntänyt Gradia Jämsän liiketoiminnan ja yrittäjyyden koulutuksille vuoden 2019 työelämäpalkinnon. Gradian työelämävaltuuskunta myönsi työelämäpalkinnon ensimmäistä kertaa.

Työelämävaltuuskunnan palkitsemisperusteissa korostuvat Gradia Jämsän liiketoiminnan ja yrittäjyyden koulutuksissa tehtävä kattava ja ketterä elinkeinoelämäyhteistyö, erityisten oppijoiden huomioiminen, oppilaitoksen yhteisöllisyys sekä opettajien aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö työelämän kanssa.

Gradian työelämävaltuuskunnan puheenjohtaja, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg luovuttaa työelämäpalkinnon torstaina 13.2.2020 Jämsässä. Palkintona liiketoiminnan ja yrittäjyyden koulutusala saa 2000 euroa työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Gradian työelämävaltuuskunta aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa, jolloin se korvasi edellisellä valtuustokaudella toimineen neuvottelukunnan. Työelämävaltuuskunta toimii Gradian työelämäyhteistyön laadun kehittäjänä. Tavoitteena on aktivoida oppilaitoksen ja työelämän vuoropuhelua sekä kehittää niiden välistä yhteistyötä.

”Tuomme työelämän näkökulmia oppilaitoksen toimintaan ja samalla kasvatamme oppilaitoksen toiminnan parempaa ymmärrystä työelämässä. Toimintamme on käynnistynyt hyvin, ja jäsenet kokevat roolinsa sekä yhteistyön edistämisen työelämän ja oppilaitoksen välillä tärkeinä”, Thusberg kertoo.

Thusberg odottaa kuluvalta vuodelta mahdollisuutta kehittää koulutusta ja työelämän käytäntöjä siten, että opiskelijat työllistyvät ja työelämä saa tarvitsemiaan osaajia. Hänen mukaansa Gradian työelämäyhteistyön taso ja laajuus vaihtelevat eri opintoalojen välillä.

”Onnistumisesta kertoo se, että työelämäyhteistyön tärkeys ja merkitys ovat aika laajasti tapetilla, ja koulutusreformin myötä sille on aito tarve”, Thusberg kiteyttää.

Aito halu vastata työelämän tarpeisiin

Gradia Jämsän liiketoiminnan opettaja Minna Taipale pitää työelämäpalkintoa osoituksena pitkäjänteisestä ja laadukkaasta työelämäyhteistyöstä.

”Alamme työkulttuurissa on jo vuosikymmeniä toteutunut työelämälähtöisyys ja aito halu vastata työelämän tarpeisiin. Olemme edistäneet esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa oppimista pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti vuoropuhelulla työelämän kanssa ja työelämän tarpeita kuunnellen”, Taipale kuvailee.

Gradian työelämävaltuuskunnan myöntämän työelämäpalkinnon kriteereitä ovat muun muassa työelämäyhteistyön suunnitelmallisuus ja innovatiivisuus sekä uutuusarvo ja sovellettavuus eri aloilla tai työpaikkoihin. Lisäksi kriteereinä ovat opettajien työelämäyhteydet ja -jaksot, erityisten oppijoiden tuki työelämään, työelämän kokemus koulutusalasta sekä uusien työssäoppimispaikkojen tai kontaktien solmiminen.

Työelämävaltuuskunta myöntää työelämäpalkinnon kerran vuodessa Gradian koulutusalalle tai oppimisympäristölle. Valtuuskuntaan kuuluu yhteensä 14 työelämän edustajaa Gradian omistajakuntien alueelta.

Lisätietoja

Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, Osuuskauppa Keskimaa, puh. 040 752 5590
Minna Taipale, opettaja, Gradia Jämsä, puh. 040 341 4466
Eeva Mäkinen, koulutuspäällikkö, Gradia Jämsä, puh. 040 341 5903

Mediatiedote 11.2.2020