Energiaa ja uusia tuulia majoitus- ja ravitsemisalan erikoisammattitutkinnon suorittamisen kautta

Sodexo Tietotalon toimipisteen ravintolapäällikkönä vuodesta 2015 toiminut Suvi Mieskonen uskoo vahvasti koulutuksen tuovan koko työyhteisöön uutta energiaa ja osaamista. Tietotalon ravintolassa on viimeisten vuosien aikana opiskeltukin ahkerasti. Henkilöstö on suorittanut lupakorttikoulutuksia, mutta myös tutkintoon johtavia koulutuksia kuten majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto, erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto sekä elintarvikealan perustutkinto (leipuri-kondiittori).

Opiskellen uralla eteenpäin

Suvi on suorittanut majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon vuonna 2010. Hänellä on alaisia Tietotalolla ja Sodexon muissa Jyväskylän toimipisteissä yhteensä 15. Jyväskylän kaupunginteatterin toimintakaudella määrä nousee 30 työntekijään. Hänen alaisuudessaan olevien henkilöiden lisäännyttyä merkittävästi on majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittamisesta Gradialla ollut paljon hyötyä.  Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen olivat Suville motivaationa edetä uralla ja näin on myös käynyt.  Suuren toimipisteen päivittäisten toimintojen ohjaaminen sujuukin Suvilta rutiinilla.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon opiskelu oppisopimuksella on toiminut Suvin mielestä hyvin.  Tutkinnon suorittaminen etenee tutkinnon osittain ja teemoittain siten, että työelämässä tapahtuva oppiminen ja työtehtävät niveltyvät selkeästi moduuleittain. Opintoihin sisältyvät erilaiset käytännönläheiset kehittämistehtävät palvelevat niin opiskelijaa kuin työyhteisöä periaatteella "kaikki oppivat ja kehittyvät".

Käytännönläheisten kehittämistehtävien kautta kaikki pääsevät osallistumaan arjen kehittämiseen ja koko työyhteisö saa jotain uutta.

Kaikkia kannustetaan kehittämään itseään

Suvi kannustaa ja motivoi omaa henkilöstöään osaamisen aktiiviseen kehittämiseen. Hän katsoo, että koulutuksen kautta saadaan jatkuvuutta liiketoimintaan ja ns. ajettua sisään organisaatiossa olevia työntekijöitä uralla etenemiseen. Tälläkin hetkellä Sodexon Jyväskylän alueen toimipisteissä on kolme majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkintoa suorittavaa työntekijää.

Innokkuutta opintoihin Suvi kartoittaa kehityskeskustelujen kautta. On tärkeää saada hyvät tyypit pysymään työyhteisössä ja säilyttää Sodexon markkina-asema ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön avulla. Suvi painottaakin, että koulutus on aina investointi, joka hyödyttää laaja-alaisesti koko työyhteisöä.

Ravintolan kehittäminen osana Soile Kärkkäisen opintoja

Esimerkkinä oman organisaation kehittymisestä on majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut Soile Kärkkäisen. Hän sai opintojen aikana vastuulleen Sodexo Ylistönmäen ravintolan.  Tutkinnon suorittamiseen liittyvien kehittämistehtävien avulla saatiin luotua uusia ja toimivia käytäntöjä Ylistönmäen ravintolaan. Ravintola nousi kokonaan uudella tasolle motivoituneen ja opintojen kautta uusia ajatuksia saaneen Soilen johdolla. Suvi kiitteleekin majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkintoon luotua mallia toimivaksi ja työelämälähtöiseksi.

Soile Kärkkäinen aloitti majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot syksyllä 2019 ja sai tutkintoon kuuluvat 4 tutkinnon osaa suoritetuksi joulukuussa 2020.  Opintojen kautta Soile sai varmuutta ja syvyyttä johtaa liiketoiminnan eri osa-alueita.  Haaveena ollut eteneminen uralla toteutui viime syksynä.  Soile kertoo, että opinnot veivät totaalisesti mukanaan ja opintojen edetessä liiketoiminnan kehittäminen eteni kuin itsestään.

Opintojen parhaiksi puoliksi Soile nimeää erilaisista liiketoimintaympäristöistä olevat opiskelijakollegat, joiden kanssa ajatusten vaihto oli hedelmällistä.  Opintoihin kuuluneet työpaikoille räätälöidyt tehtävät mahdollistivat oman toimipisteen prosesseihin vaikuttamisen ja kehittämisen aidosti.  Opintoihin kuulunut sähköinen oppimisympäristö ja digitaalisuus, virtuaalisesti toteutetut opintopäivät pandemian aikana, mahdollisuudet suunnitella ja seurata oman toimispisteen taloutta kehittämistehtävien avulla sekä opintojen henkilökohtaistaminen jäävät Soilen mieleen Gradian toteuttamasta mallista.  "Koko ikä pitäisi opiskella", Soile toteaakin, ja miettii jo seuraavia avauksia.

Leila Latvalan tähtäimessä esimiestehtävät

Leila Latvalan innoitti opintoihin ravintolapäällikkö Suvi Mieskosen kanssa käyty kehityskeskustelu.  Myös oma halu kehittää, saada lisää varmuutta cateringalan yrityksen toiminnoista ja prosesseista sekä eteneminen esimiestehtäviin motivoivat.  Leilan opinnot käynnistyivät lokakuussa 2020 ja hän on vakuuttunut, että päätös on ollut oikea. Uuden oppimisen mahdollisuus, opiskelijakollegat ja vuorovaikutus ja ajatusten vaihto niin opettajien kuin muiden opiskelijoiden kanssa ja sitä kautta uusien ajatusten ja ideoiden saaminen omaan työhön ovat olleet juuri sitä mitä Leila lähti opinnoista hakemaan. Esimiestyön laajuus on alkanut hahmottumaan tutkinnon suorittamiseen laaditun mallin avulla. Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen luodussa mallissa työelämässä tapahtuva oppiminen ja Gradian toteuttamat opintopäivät tukevat toisiaan. Leila toteaakin, että opintopäivien aikana saa hyvän viitekehyksen eri teemoista ja ideoita työelämässä oppimiseen.  

Sekä Soile että Leila suosittelevat majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkintoa mahdollisuutena saada uutta potkua työhön, työyhteisön kehittämiseen sekä uralla etenemisen väylänä.

Uutiskirjeen ilmestymisen aikaan Suvi Mieskonen on siirtynyt uralla eteenpäin uusiin haasteisiin.