EduFuturan yrittäjyysopintoihin uudistuksia

EduFutura-yhteistyössä EF-oppilaitosten (JYU, Jamk ja Gradia) työelämä-, yrittäjyys- ja projektiopintoja, tapahtumia ja yrittäjyyden tukea kerätään yhteen EduFuturan ja oppilaitosten verkkosivuille sekä Thinglink-kuvioon. Tämän lisäksi EduFutura-oppilaitokset täydentävät yhteistä yrittäjyyspolkua omalla tarjonnallaan, josta osa on avointa kaikille EduFutura-oppilaitosten opiskelijoille.

Työelämä- ja yrittäjyysopintojen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan erilaisia uravaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, kehittämään yrittäjämäistä toimintatapaa ja oppimaan idean kehittelyn menetelmiä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet saavat tarvitsemaansa tukea liikeidean kehittelyyn sekä yritystoiminnan kasvattamiseen. 

EduFuturan yhteiset EF-Yrittäjyysopinnot uudistuvat syksyllä 2024

Unelmat+Inspiraatio!-opintojakso (3 op) jatkuu ja toteutukset ovat 3 kertaa vuodessa – syksyllä englanninkielinen ja keväällä kaksi suomenkielistä toteutusta. Toteutusten ajankohdat:

  • Dreams+Inspirations! 30.10.–11.12.2024
  • Unelmat+Inspiraatio! 29.1.–26.3.2025
  • Unelmat+Inspiraatio! 7.5.–11.6.2025

DreamUp-tapahtumatuotannon kurssin tilalle tulee Jyväskylän yliopiston järjestämä Yrittäjyystarinoita-kurssi (2 op), joka on aikaisemmin jo ollut osana EduFuturan opintojaksotarjontaa. Yrittäjyystarinoita-kurssilla orientoidutaan pohtimaan omaa suhdetta yrittäjyyteen, kuullaan erilaisten yrittäjien tarinoita. Lopussa pohditaan vielä opittua ja kuullaan Keski-Suomen yrittäjyystoimijoiden tuesta yrittäjyyteen. Opintojakso alkaa tammikuun lopussa ja päättyy huhtikuun loppuun. Yrittäjyystarinoita-kurssi järjestetään vuorovuosina paikan päällä ja etänä. Toteutuksen ajankohta:

  • 27.1.–30.4.2025, luennot pääsääntöisesti maanantaisin

Luo oma kesäduunisi -opintojakso korvautuu Valmiina Yrittämään -opintojaksolla (3 op).  Opintojakso järjestetään 2 kertaa vuodessa. Opintojaksolla kehitellään omaa liikeideaa, kirjoitetaan alustava liiketoimintasuunnitelma, opetellaan kertomaan omasta ideasta ymmärrettävästi ja valmistellaan omaa ideaa yritykseksi. Toteutusten ajankohdat:

  • 30.9.–18.12.2024
  • 5.3.–19.5.2025

Opintojaksoille ilmoittaudutaan oppilaitosten omissa järjestelmissä, mutta opintopisteet annetaan eri oppilaitoksista. Opettaja antaa opintojaksolla ohjeet suorituksen kotiuttamiseen omaan opintorekisteriin.