Attendo varmistaa riittävän ja osaavan työvoiman kouluttamalla ja ennakoimalla

Osaava työvoima on hoiva-alan palveluntuottamisessa aivan keskeistä. Jo ennen viime vuosina kärjistynyttä työvoimapulaa, on Attendo huolehtinut osaajien riittävyydestä kouluttamalla nykyistä henkilöstöä sekä uutta väkeä mm. oppisopimuksen avulla. Jatkuva henkilöstön rekrytointi on osa alan arkea ja siinä Gradia on voinut olla apuna jo pitkään.

Monia tapoja taata henkilöstön riittävyys

”Yhteistyöllä oppilaitoksen kanssa on iso merkitys, kun parhaalla mahdollisella tavalla pyritään takaamaan osaavan henkilöstön riittävyys”, Attendon rekrytointikoordinaattori Jenni Lehtomäki sanoo. Käytössä on monia eri keinoja: Gradian opiskelijat tekevät harjoitteluita eri yksiköissä, uusia henkilöitä koulutetaan ammattiin oppisopimuksella, nykyisen henkilöstön osaamista kehitetään lyhytkoulutuksilla tai tutkinnon osilla ja esimieheksi etenemistä tuetaan esimieskoulutusten avulla. Tavoitteena on, että yksiköissä on jatkuvasti uusia opiskelijoita perehtymässä työhön. Opiskelun ja työn yhdistäminen helpottaa uuden työntekijän sitoutumista työhön ja työpaikkaan työkaverit, asiakkaat, työtavat ja -ympäristö ovat jo valmiiksi tuttuja.

Opiskellen uralla eteenpäin

Attendolla on hyvä mahdollisuus edetä uralla. Esimerkkejä urapoluista löytyy paljon: hoitoapulaisesta lähihoitajaksi, lähihoitajasta sairaanhoitajaksi, vanhustyön erikoisammattitutkintoon tai lähiesimiestutkinnolla tiiminvetäjäksi. Uuden oppiminen ja uralla eteneminen on tärkeä osa työssäjaksamista ja siihen kannustetaan. ”Sitoutuneille työntekijöille kannattaa tarjota etenemismahdollisuuksia, se on myös työnantajan etu”, Jenni Lehtomäki painottaa.

Useimmiten opiskelu tapahtuu työn ohella. Tarvittaessa pidetään opintovapaita, työntekijän elämäntilanteesta riippuen. Opintojen kautta työntekijä tuo uutta intoa ja osaamista koko työyhteisöön!

Yhteistyötä yhdessä kehittäen

Yhteistyö Gradian kanssa on ollut tiivistä ja säännöllistä. Työpaikoilla on harjoittelijoita sekä opiskelijoita koko ajan. Säännöllisesti kokoonnutaan palaveriin, jossa katsotaan mitä on tehty ja mitä voidaan tehdä paremmin tai uudella tavalla. Yhdessä kehitetään uusia yhteistyön muotoja, kuten opiskelijoiden järjestämiä tapahtumia hoivayksiköihin, kummiluokkajärjestelmää jne.

” On huikeaa, että tällainen apu on yrityksille saatavilla”, Jenni Lehtomäki sanoo. ”Kysyminen ei koskaan maksa mitään ja yleensä Gradialta on saatu avuksi monia vaihtoehtoja ja valmiita etenemismalleja”, hän jatkaa.

Gradialta löydät yrityksen tai työnantajan yhteyshenkilönä yhteistyön eri vaiheissa toimivat asiakkuuspäälliköt tai työelämäkoordinaattorit sekä alan opettajat. Jos kiinnostuit, löydät alakohtaiset yhteyshenkilömme täältä. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä - odotamme yhteydenottoasi!

 

asiakkuuspäällikkö
Hanski Krista
040 341 5191
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Työelämäpalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä