Koulutuksen tiedot

Paikkakunta

Jyväskylä

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

Lukutaitovaihe n. 1 vuosi
Muu alkuvaihe n. 1 vuosi
Päättövaihe 2 vuotta

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Hakuaika koulutukseen on 12.6.-10.9.2024, valintakoe pidetään 13.9.2024 (sisältää kielitaidon arvioinnin ja matemaattisten taitojen kartoituksen). Valintatulos ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 23.9.2024.Opintojen mahdollinen alkaminen riippuu siitä, mihin ryhmään sinut valitaan. Tiedot lukuvuoden 2024-25 kaikista hakuajoista löydät kohdasta valintakriteerit.

Oppivelvollisten hakijoiden hakemuksia käsitellään myös hakujaksojen aikana ja heidän opintojen aloittamisesta voidaan sopia joustavasti.

Kenelle

Voit hakea aikuisten perusopetukseen, jos olet vähintään 17-vuotias (täytät 17 kuluvan vuoden aikana) ja tavoitteesi on saada perusopetuksen päättötodistus tai suorittaa osia peruskoulusta. Perusopetuksen voi aloittaa joko alkuvaiheesta tai päättövaiheesta kielitaitosi ja opiskeluvalmiuksiesi perusteella. Aikuisten perusopetuksessa voit aloittaa suomen kielen opiskelun aivan alusta tai muulta sinulle sopivalta tasolta. Jos et osaa vielä suomen kieltä tai luku- ja kirjoitustaitosi on puutteellinen, voit saada paikan lukutaitovaiheen ryhmästä. Jos saat opiskelupaikan lukutaitovaiheen tai alkuvaiheen ryhmästä, voit jatkaa opiskelua päättövaiheen ryhmässä, kun opiskeluvalmiutesi ja suomen kielen taitosi ovat riittävät.

Tutustumispäivät aikuisten perusopetukseen päivitetään tälle sivulle:
https://www.gradia.fi/tutustumispaivat-aikuisten-perusopetukseen-ke-244….

Kuvaus

Aikuisten perusopetuksen AIPE:n (entinen OKSA-koulutus) tavoitteena on suorittaa aikuisten perusopetuksen oppimäärä ja saada perusopetuksen päättötodistus. Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Alkuvaiheeseen voi sisältyä tarvittaessa lukutaitovaihe.

Lukutaitovaihe: Lukutaitovaiheessa opiskellaan suomen kielen kirjoittamisen ja lukemisen perusteita. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin sekä opetellaan suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisen taitoja. Lukutaitovaihe kestää vuoden.

Perusopetuksen alkuvaihe: Alkuvaiheessa opiskellaan peruskoulun 5.-6. luokkien sisältöjä. Alkuvaihe kestää vähän yli vuoden. Alkuvaiheen aikana vahvistetaan opiskelutaitoja ja saadaan valmiuksia tulevia opintoja varten.

Perusopetuksen päättövaihe: Päättövaiheessa opiskellaan peruskoulun 7.-9. luokkien sisältöjä. Päättövaihe kestää yleensä 1,5 vuotta, jos opinnot etenevät suunnitelman mukaan. Päättövaiheen aikana opitaan elämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia perustaitoja ja laajennetaan yleissivistystä. Päättövaihe antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Opiskelijan siirtyminen vaiheesta toiseen on joustavaa ja yksilöllistä.

Koulutuksen sisältö

• Lukutaitovaiheeseen kuuluu 23 pakollista kurssia ja vähintään 4 valinnaista kurssia, yhteensä 27 kurssia.

• Alkuvaiheeseen kuuluu 33 pakollista kurssia ja vähintään 5 valinnaista kurssia, yhteensä 38 kurssia.

• Päättövaiheeseen kuuluu 38 pakollista kurssia ja vähintään 8 valinnaista kurssia, yhteensä 46 kurssia.

Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa määritetään opiskelun tavoite, suoritettavat kurssit ja tarvittava tuki. Opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin tehdyt opinnot ja osaaminen sekä opiskelijan elämäntilanne. Koulutus on päiväopiskelua.

Lisää koulutuksesta

Monta tapaa opiskella

Gradia tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista opiskelua sekä lyhyempiä koulutuksia. Aikuisena voit opiskella ammatillisia opintoja Ammattiopisto Gradiassa ja lukio-opintoja Jyväskylän aikuislukiossa. Lisäksi voit tehdä perusopetuksen opinnot valmiiksi aikuisten perusopetuksessa.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Westman Johanna

Opinto-ohjaaja

Talotekniikka, opinto-ohjaus