Laajuus

Opintojen laajuus on 30 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. puoli vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita puhtauspalvelualasta ja haluavat työllistyä alalle.

Ylläpitosiivouspalvelut-tutkinnon osan suorittanut osaa tehdä ylläpitosiivousta erilaisissa asiakaskohteissa. Tutkinnon osan suorittaneet voivat työskennellä siivoustyössä esimerkiksi kouluissa, toimistoissa, päiväkodeissa tai erilaisissa tuotantotiloissa tai uimahalleissa.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Koulutuksen seuraava haku- ja aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Lisätietoa ja haku työvoimakoulutukseen TE- hallinnon verkkosivuilla: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/709111?searchPhrase=yll%C3%A4pito…
Haku työvoimakoulutukseen päättyy 6.12.2022.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osan opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun hakuajan päätyttyä. Kutsu lähetetään sähköpostitse. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta alasta.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Ylläpitosiivouspalvelut on yksi tutkinnon osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon toimitilahuollon osaamisalalta. Tutkinnon osan suorittanut osaa tehdä ylläpitosiivousta, jaksottaista siivousta sekä muita asiakkaan tarvitsemia palveluja. Toimitilahuoltajat voivat työskennellä siivoojina esimerkiksi kouluissa, toimistoissa, päiväkodeissa tai erilaisissa tuotantotiloissa tai uimahalleissa.

Rakenne

Ylläpitosiivouspalvelut 30 osp
• Ylläpitosiivouksen suunnittelu asiakaskohteessa
• Ylläpitosiivouksen ja muiden palvelutehtävien tekeminen asiakaskohteessa
• Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
• Työturvallisuuden noudattaminen

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet.
Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Opintoihin hankitaan omat työjalkineet- ja työvaatteet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa suorittamaan koko perustutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä