Verkostoitumista, uutta näkemystä ja lisätietoa esimiestyöhön

”Kun esimies kehittyy, koko organisaatio hyötyy ja kehittyy. Hyvällä johtamisella on paljon positiivisia vaikutuksia mm. ilmapiiriin, luottamukseen ja yksilön tunteeseen kuulluksi tulemisesta. Kaikkien täytyisi tuntea, että on kiva tulla töihin”, Senior Manager Heli Ollilainen Telia Inmics-Nebulalta summaa.

Heli Ollilainen oli toiminut jo muutamia vuosia esimiehenä, aloittaessaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot syksyllä 2018. Johtamiskokemuksen myötä syntyi halu syventää osaamista, kehittyä esimiestyössä sekä edetä työuralla. Lisäksi korviin oli kantautunut muiden koulutuksen käyneiden suosituksia. Päätös hakemisesta Gradiaan syntyi.

Johtajan täytyy hallita työssään monia eri osa-alueita. Tutkinnon osista voi valita omaa kehittymistä tukevat kokonaisuudet. Helistä kaikki tutkinnon osat tuntuivat tarpeellisia, mutta halusi syventyä erityisesti mm. strategiseen johtamiseen. Strategian ymmärtäminen auttaa suuntaamaan omaa työtä ja tiimin kehittämistä koko organisaation tavoitteita tukevaksi. Johtamisen 360-arviointi puolestaan auttoi huomaamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Yksi koulutuksen suurimpia anteja oli verkostoituminen toisten esimiesten kanssa. Oli tärkeää huomata, että puhututtavat aiheet ja haasteet olivat alasta riippumatta yhteisiä. Keskinäinen sparrailu oli erittäin innostavaa ja hyödyllistä.

Opiskelu työn ohella ja sen sovittaminen perhearkeen onnistui hyvin. Lähiopetusta oli kuukausittain ja muun opiskelun saattoi rytmittää omaan arkeen sopivaksi. Oma motivaatio, hyvä suunnittelu sekä esimiehen tuki kannattelivat läpi reilun vuoden mittaisen koulutuksen.

Heli suosittelee tutkintoa sekä esimiehenä vasta aloitteleville että pitkän uran tehneille. Uusi esimies saa laajan kokonaisnäkemyksen ja kokeneempi johtaja voi puolestaan tuulettaa ja haastaa omia käsityksiään johtamisesta.

Heli valmistui keväällä 2019, mutta haaveilee jo EMBA-opinnoista, joihin Gradian tutkinnon suorittaneet saavat hyötyä sekä ajallisesti että rahallisesti.

”Gradian johtamiskoulutukset ovat käytännön työelämälähtöisiä. Hyödynnämme opiskelijoiden esimieskokemusta koulutuksen aikana. Uuden oppiminen syntyy usein ryhmän ja oman oivaltamisen kautta. Näytöt tehdään työpaikalla ja ovat aitoja tilanteita, jotka arvioidaan ja opiskelija saa palautetta. Menetelminä käytämme oivaltavaa, ratkaisukeskeistä oppimista. Kouluttajamme ovat pitkän kokemuksen omaavia, erilaisia oppimismenetelmiä käyttäviä ammattilaisia. Lisäksi lähipäivissämme käy eri aloilta johtajia kertomassa organisaation tavasta toimia erilaisissa johtamistilanteissa” kertoo johtamiskoulutusten opettaja Jukka Miettinen.

Tutustu johtamiskoulutuksiimme ja hae!

Gradian Työelämäpalvelut
040 341 5056
Gradia Jyväskylä
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä