Laajuus

Opintojen laajuus on 80 ot.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Turvallisuusalasta kiinnostuneet alalle soveltuvat henkilöt, jotka tunnetaan rehellisiksi ja luotettaviksi ja ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivia turvallisuusalan työtehtäviin.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Koulutuksen seuraava haku- ja aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee olla vartijan työhön soveltuva sekä nuhteettoman taustan omaava henkilö. Edellytyksenä on myös riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskelijaksi hakeutuvasta turvallisuus-selvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Kuvaus

Oletko rehellinen ja luotettava, kiinnostunut turvallisuusalasta ja suorittanut väliaikaisen vartijan koulutuksen (40ot)? Tämän koulutuksen tavoitteena on suorittaa vartijan koulutus. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea poliisilta hyväksyntää Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) tarkoittamaksi vartijaksi.

Rakenne

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

• yksityinen turvallisuusala toimialana
• turvallisuuslainsäädäntö
• vartioimisliiketoiminta
• vartijan toiminta
• poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät
• poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettujen järjestyksenvalvojien tehtävät ja toimivaltuudet
• ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta poikkeavissa tilanteissa
• rakenteellisen suojauksen sekä turvallisuusteknisten laitteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteet
• vartijan työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
• työturvallisuus
• ensiapu
• alkusammutus
• vartijan fyysisen voimankäytön perusteet
• koe

Monta tapaa opiskella

Koulutuksessa on läsnäolopakko ja mitään osa-aluetta ei voida korvata tai suorittaa itsenäisesti. Osallistumalla koulutukseen voit suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon vartijan koulutus- tutkinnon osan.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Niina Pekkanen: niina.pekkanen@gradia.fi, 040 341 5257

Kustannukset

Koulutuksen opiskelijamaksu on 290€.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Paikkakunta

Jyväskylä