Laajuus

Opintojen laajuus on 30 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 5 kk henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille henkilöille. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen tutkinnon osan suorittaminen antaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Seuraavan kerran opinnot voi aloittaa elokuussa 2019. Opintojen aloituspäivämäärä tarkentuu myöhemmin. Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka on 2.8.2019. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (voimassa olevat kuvalliset ajokortit, passi, henkilötodistus).

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka koostuu soveltuvuuden arvioinnista, ennakkotehtävästä, toiminnallisesta ryhmätilanteesta ja yksilöhaastattelusta. Soveltuvuuskoe 2.8.2019.
Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.
Kasvatus- ja ohjausalan koulutuksessa edellytetään käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.

Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Kuvaus

Opinnoissa kehität valmiuksiasi varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamiseen. Tutkinnon osan tavoitteena on ymmärtää, mitä pedagogisesti painottunut varhaiskasvatus tarkoittaa uuden varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 hengessä. Keskeisiä oppimissisältöjä ovat varhaiskasvatussuunnitelmien tasot, varhaiskasvatuksen arvopohja ja toimintakulttuuri, laaja-alainen osaaminen, oppimisen alueet sekä monipuoliset toimintaympäristöt.
Tutkinnon osan tavoitteena on valmentaa opiskelija toimimaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajana mm. päiväkotiympäristössä. Osaamisen osoittaminen tapahtuu varhaiskasvatuksen ryhmämuotoisessa toimintaympäristössä, jossa toimii moniammatillinen tiimi.

Monta tapaa opiskella

Lähiopetus järjestetään elo-lokakuun aikana. Lähiopetuspäiviä on 6-8.

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Lisää jatkokoulutuksesta www. gradia.fi ja www.opintopolku.fi

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä