Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 10-16 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko työskennellä varastoalan monipuolisissa tehtävissä? Logistiikan perustutkinto, palvelulogistiikkatyöntekijä, on tarkoitettu varastoalalle aikoville tai alalla jo jonkin aikaa toimineille. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti 20 vuotta täyttäneitä työttömiä ja työttömyysuhanalaisia työnhakijoita.

Tämä uusi palvelulogistiikkatyöntekijän koulutus korvaa aikaisemman varastonhoitajan koulutuksen.

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet ammattialan perustehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja logistiikan perustutkinnon (sisälogistiikan osaamisala) suorittamiseen.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kuvaus

Logistiikan perustutkinnon suorittanut palvelulogistiikkatyöntekijä hallitsee varastoalan tehtävät sekä käsin että koneellisesti, esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän hallitsee varaston asiakirjat ja suoriutuu varastokirjanpidosta sekä käsin että tietotekniikkaa käyttäen.

Varastoala on vastuullista asiakaspalvelutyötä. Palvelulogistiikkatyöntekijä toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Palvelulogistiikkatyöntekijät työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa. Tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varaston tietojärjestelmien käyttö kuuluvat alan ammattilaisen osaamisalaan, mutta hän tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Koulutus toteutetaan pääosin Jyväskylässä Gradialla Viitaniemessä. Käytännön harjoittelut ovat Lievestuoreen toimipisteellä (Ajoneuvontie 21).

Rakenne

Koulutuksen kesto on noin 12 kk yhteiset tutkinnon osat hyväksiluettuna. Yhteisten tutkinnon osien kanssa kesto on noin 18 kk. Lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Opintoihin kuuluu teoriaopintoja ja työssäoppimista, jota koulutuksen kokonaiskestosta on noin 5 kuukautta. Koulutuksen suorittamiseksi tarvitsee olla käytettävissä tietokone mikrofonilla ja kaiuttimilla varustettuna sekä internet-yhteys.

Logistiikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 100 osp ja muodostuvat seuraavista tutkinnon osista:
- Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
- Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen, 30 osp
- Tavaran keräily ja pakkaaminen, 30 osp
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp
Valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista valitaan yhteensä 45 osp laajuiset osiot, valinnaisia ovat esimerkiksi seuraavat:
- Inventointi, 10 osp
- Kuormalavahyllyn tarkistaminen, 10 osp
- Tavaran lähettäminen, 20 osp
- Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen, 10 osp
- Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely, 20 osp
- Terminaalissa toimiminen, 25 osp
- Vaarallisten aineiden käsitteleminen, 15 osp
- Tavaran kuljettaminen, 15 osp
Yhteisistä tutkinnon osista muodostuu 35 osp laajuiset osiot.
Näitä ovat muun muassa:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset: hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja trukinkäytön turvallisuuskoulutus

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä