Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 10-16 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Koulutus soveltuu varastoalalle aikoville tai alalla jo jonkin aikaa toimineille, joilla ikää vähintään 18 vuotta. Koulutus on tutkintotavoitteista ja tutkinnon suorittaminen edellyttää suomen kielen taitoa.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kuvaus

Logistiikan perustutkinnon suorittanut varastonhoitaja hallitsee varastoalan tehtävät sekä käsin että koneellisesti, esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän hallitsee varaston asiakirjat ja suoriutuu varastokirjanpidosta sekä käsin että tietotekniikkaa käyttäen. Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet ammattialan perustehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja logistiikan perustutkinnon (varastopalvelujen osaamisala) suorittamiseen.

Ala on vastuullista asiakaspalvelutyötä. Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa. Tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varaston tietojärjestelmien käyttö kuuluvat alan ammattilaisen osaamisalaan, mutta hän tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21, Lievestuore).

Rakenne

Koulutuksen kesto on noin 11 kk yhteiset tutkinnon osat hyväksiluettuina. Yhteisten tutkinnon osien kanssa kesto on noin 16 kk. Opintoihin kuuluu teoriaopintoja ja työssäoppimista, jota koulutuksen kokonaiskestosta on noin 5 kuukautta. Ammattitaito osoitetaan aidoissa varastoalan työtehtävissä. Koulutuksen suorittamiseksi tarvitsee olla käytettävissä tietokone mikrofonilla ja kaiuttimilla varustettuna sekä internet-yhteys.

Logistiikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp:
- Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp
- Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp
- Inventointi ja saldonhallinta, 15 osp
- Trukinkuljettajan tehtävät, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp, esimerkiksi:
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
- Tavaran kuljettaminen, 15 osp
- Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
- Vaarallisten aineiden käsittely, 5 osp
- Varaston tietojärjestelmät, 10 osp
- Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa, 15 osp

Yhteisistä tutkinnon osista muodostuu 35 osp laajuiset osiot.Näitä ovat muun muassa:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset: hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskortti, ensiapukoulutus ja trukinkäytön turvallisuuskoulutus.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä