Laajuus

40 osaamispistettä

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tavoitteena on päivittää ja syventää muistihoitotyön osaamista hoitajan asiantuntijuus- ja vastuualueella

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto sekä työkokemusta vanhustyöstä
Kelpoisuusvaatimukset täyttävät opiskelijat valitaan ryhmään hakeutumisjärjestyksessä.

Kuvaus

Kyseessä on vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen.
Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista omassa työyksikössä sekä näytön. Opiskeluun kuuluu vanhustyötä ja omaa työyhteisöä kehittäviä tehtäviä. Lähiopiskelupäivät ovat 21.8, 12.9, 2.10, 23.10, 14.11 ja 11.12.2019. Uusien opiskelijoiden perehdytys järjestetään 14.8.2019 klo 9.00-12.00.

Rakenne

Työn kehittäminen on teemana läpi koulutuksen. Seuraavia sisältöjä käsitellään lähiopiskelupäivissä.
• Muistisairaita ikääntyviä koskevat suositukset ja toimintalinjaukset sekä palveluiden kehittäminen
• Aivoterveyden edistäminen
• Muistisairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen
• Muistisairaan ihmisen vuorovaikutteinen, tarvepohjainen hoidon kokonaisuus
• Muistisairaan ihmisen ja läheisen kohtaaminen
• Muistisairaan ihmisen lääkehoito ja ravitsemus
• Itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja oikeudellinen ennakointi
• Muistisairaan ikääntyneen ihmisen saattohoito

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopiskelua, itsenäistä tiedonhakua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytössä, joka voidaan järjestää omalla työtyöpaikalla.

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa otamme huomioon aikaisemman osaamisesi. Opintojen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Kustannukset

Koulutuksen voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena, muussa tapauksessa hinta on 300 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan lisäkoulutukset

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä