Laajuus

40 osaamispistettä

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tavoitteena on päivittää ja syventää kuolevan ihmisen hoidon osaamista hoitajan asiantuntijuus- ja vastuualueella.

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto
Kelpoisuusvaatimukset täyttävät opiskelijat valitaan ryhmään hakeutumisjärjestyksessä.

Kuvaus

Kyseessä on vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa Kuolevan ihmisen hoitaminen.
Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista (mikä on mahdollista omassa työyksikössä) sekä näytön. Opiskeluun kuuluu kuolevan ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista ja hoitoa, hänen läheistensä kohtaamista ja tukemista sekä omaa työyhteisöä kehittäviä tehtäviä.
Lähiopiskelupäivät ovat 22.8, 10.9, 3.10, 24.10, 13.11 ja 12.12.2019. Uusien opiskelijoiden perehdytys järjestetään 14.8.2019 klo 9.00-12.00.

Rakenne

Työn kehittäminen on teemana läpi koulutuksen. Seuraavia sisältöjä käsitellään lähiopiskelupäivissä:
- Kuoleman merkitys ja kokeminen
- Säädökset, suositukset, käsitteet, hoitopolku ja eettiset periaatteet
- Eri-ikäisten kuolevien ihmisten hoitotyö ja erilaiset hoitoympäristöt
- Kuolevan ihmisen ja läheisten kohtaaminen ja tukeminen
- Hoitajan jaksaminen ja oman työn kehittäminen

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopiskelua, itsenäistä tiedonhakua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytössä, joka voidaan järjestää omalla työpaikalla.

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa otamme huomioon aikaisemman osaamisesi. Opintojen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Kustannukset

Koulutuksen voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena, muussa tapauksessa hinta on 300 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan lisäkoulutukset.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä