Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 1 - 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua työskentely vammaisalalla? Tarvitseeko osaamisesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä?

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, vammaisten henkilöiden mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen ei ole avoinna tällä hetkellä.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala on soveltuva henkilölle, jolla on sosiaali- ja terveysalan koulutus (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sosionomi tms.) tai vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi edellytetään työkokemusta vammaisalan ja erityisen tuen alueen työstä.

Alan koulutus ja työ edellyttävät vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä riittävää terveyttä ja toimintakykyä. Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Hakijan on tarvittaessa oltava valmis toimittamaan terveydentilaa koskevat tiedot oppilaitokseen.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Vammaisalan erityisohjaaja toimii vammaisalalla vastuuhenkilönä, asiantuntijana ja kehittämistehtävissä.
Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia ja vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Rakenne

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala koostuu neljästä tutkinnon osasta:
Pakolliset tutkinnon osat:
1. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä
2. Osaamisalan kolme tutkinnon osaa:
- Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen
- Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Voit suorittaa tutkinnon oman työn ohella monimuoto-opintoina.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutusmaksu: koko tutkinto 450 euroa, tutkinnon osa 200 euroa. Koulutusmaksua ei palauteta, jos opinnot keskeytyvät.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä