Laajuus

Koulutuksen laajuus on 60 osp ja suunniteltu kesto 1 vuosi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

VALMA- koulutus on ensisijaisesti suunnattu sinulle, jos olet päättämässä tai päättänyt peruskoulun, etkä tiedä mikä ala ja ammatti sinua kiinnostaa. VALMAlle voit hakeutua myös, jos olet alkuvaiheessa keskeyttänyt ammatillisen- tai lukio-koulutuksen ja olet ilman ammatillista tutkintoa tai koulutuspaikkaa.

Jos äidinkielesi ei ole suomi, voit hakeutua VALMAan etsimään ammatillista suuntaasi ja vahvistamaan suomen kielen taitoasi.

VALMAn aikana saat ohjausta ammatinvalintaasi ja voit vahvistaa opiskelutaitojasi. VALMAlla voit myös parantaa perusopetuksen todistuksen arvosanoja.

Hakeutuminen

Elokuussa 2021 alkavaan VALMA-koulutukseen voit hakea perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa, joka on samaan aikaan kuin yhteishaku. Haku tehdään Opintopolku-palvelussa.

Elokuussa alkavaan koulutukseen voi hakea myös yhteishaun tulosten julkaisun jälkeen kesällä jatkuvassa haussa 17.6.-31.7.2021. Jatkuva haku VALMA-koulutukseen löytyy täältä: www.gradia.fi/valma-jamsa/l14179.

Kelpoisuusvaatimukset

VALMA on tarkoitettu sinulle, jos olet suorittanut peruskoulun ja tähtäät koulutuksen jälkeen ammatilliseen koulutukseen. VALMA ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu sinulle, joka olet jo suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Valma-koulutukseen hakeneet (muut kuin peruskoulun keväällä 2021 päättävät) haastatellaan huhti-toukokuun aikana. Haastattelussa varmennetaan, että hakija täyttää opiskelijaksi ottamisen edellytykset.

Vieraskielisten hakijoiden kielitaitosuositus on A2.2. Jos äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi testataan ennen opintojen alkamista.

Kuvaus

VALMA-koulutuksessa voit tutustua eri aloihin ja koulutuksiin ja miettiä, mikä ammatti sopisi sinulle. Voit kehittää opiskelu- ja kielitaitoa sekä arjentaitoja. Saat mahdollisuuden tutustua työelämään ja valmentautua työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen.

Rakenne

VALMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se muodostuu valinnaisista tutkinnonosista. Koulutuksen osat:

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen 0 - 10 osp
• opiskelijan itsetuntemus oppimisen tukena
• koulutuksen ja ammattien tuntemus
• opiskeluvalmiudet
• työelämään, ammatteihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen perehtyminen
• HOKS ja jatkosuunnitelma

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 0 - 30 osp
• viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
• matemaattis-luonnontietteellinen osaaminen
• yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
• (perusopetuksen arvosanojen korottaminen)

Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen 0 - 20 osp
• arkielämän taidot
• kuluttaja ja talousosaaminen
• oman hyvinvoinnin edistäminen

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen 0 - 20 osp
• työympäristöt ja ammattialat
• työpaikalla järjestettävä koulutus
• alalle soveltuvuuden arviointi

Lisäksi voi valita:
Ammatilliset tutkinnon osat tai osa-alueet 0 - 15 osp
Muut valinnaiset tutkinnon osat 0 - 5 osp

Monta tapaa opiskella

VALMAn aikana sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa tarkentuu, mitä osaamista tarvitset ja miten opintojasi opiskelet. Suunnitelmassa otetaan huomioon elämäntilanteesi ja jatkosuunnitelmasi.
Opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, käytännön toteutuksista, opintokäynneistä sekä erilaisista oppimistehtävistä. Erilaiset digitaaliset menetelmät, verkko-opetus ja -ohjaus ovat osa opiskelutapaamme. VALMA – koulutuksessa sinulla on mahdollisuus valmentautua työpaikalla järjestettävään koulutukseen yksilöllisten valintojen avulla. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

VALMA- koulutuksen jälkeen sinun on mahdollisuus hakeutua ammatilliseen koulutukseen yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen edellyttää sinulta sopivan oppisopimuspaikan löytymistä.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
28.6. - 6.8.2021 (ma - pe)
puhelin klo 9 - 12
chat klo 13 - 15 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä