Laajuus

Koulutuksen laajuus on 60 osp ja suunniteltu kesto 1 vuosi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

VALMA-koulutus on ensisijaisesti suunnattu sinulle, jos olet päättämässä tai päättänyt peruskoulun, etkä tiedä, mikä ala ja ammatti sinua kiinnostaa. VALMAlle voit hakeutua myös, jos olet alkuvaiheessa keskeyttänyt ammatillisen- tai lukiokoulutuksen ja olet ilman ammatillista tutkintoa tai koulutuspaikkaa.

Jos äidinkielesi ei ole suomi, voit hakeutua VALMAan etsimään ammatillista suuntaasi ja vahvistamaan suomen kielen taitoasi.

VALMAn aikana saat ohjausta ammatinvalintaasi ja voit vahvistaa opiskelutaitojasi. VALMAlla voit myös parantaa perusopetuksen todistuksen arvosanoja.

Hakeutuminen

VALMA-koulutuksen aloituspäivä tarkentuu ennen yhteishaun alkua.

Kelpoisuusvaatimukset

VALMA on tarkoitettu sinulle, jos olet suorittanut peruskoulun ja tähtäät koulutuksen jälkeen ammatilliseen koulutukseen. VALMA ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu sinulle, joka olet jo suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Valma-koulutukseen hakeneet (muut kuin peruskoulun keväällä 2021 päättävät) haastatellaan huhti-toukokuun aikana. Haastattelussa varmennetaan, että hakija täyttää opiskelijaksi ottamisen edellytykset.

Vieraskielisten hakijoiden kielitaitosuositus on A2.2. Jos äidikielesi ei ole suomi, kielitaitosi testataan ennen opintojen alkamista.

Kuvaus

VALMA-koulutuksessa voit tutustua eri aloihin ja koulutuksiin ja miettiä, mikä ammatti sopisi sinulle. Voit kehittää opiskelu- ja kielitaitoa sekä arjentaitoja. Saat mahdollisuuden tutustua työelämään ja valmentautua työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen.

VALMA-koulutuksessa vahvistat opiskeluvalmiuksiasi, selkeytät ammatinvalintaansi ja hankit valmiuksia jatko-opintoihin.

Rakenne

VALMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se muodostuu valinnaisista tutkinnonosista. Koulutuksen osat:

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen 0 - 10 osp
- opiskelijan itsetuntemus oppimisen tukena
- koulutuksen ja ammattien tuntemus
- opiskeluvalmiudet
- työelämään, ammatteihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen perehtyminen
- HOKS ja jatkosuunnitelma

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 0 - 30 osp
- viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontietteellinen osaaminen
- yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
(perusopetuksen arvosanojen korottaminen)

Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen 0 - 20 osp
- arkielämän taidot
- kuluttaja ja talousosaaminen
- oman hyvinvoinnin edistäminen

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen 0 - 20 osp
- työympäristöt ja ammattialat
- työpaikalla järjestettävä koulutus
- alalle soveltuvuuden arviointi

Lisäksi voi valita
Ammatilliset tutkinnon osat tai osa-alueet 0 - 15 osp
Muut valinnaiset tutkinnon osat 0 - 5 osp

Monta tapaa opiskella

VALMAn aikana sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa tarkentuu, mitä osaamista tarvitset ja miten opintojasi opiskelet. Suunnitelmassa otetaan huomioon elämäntilanteesi ja jatkosuunnitelmasi.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

VALMA-koulutuksen jälkeen sinun on mahdollisuus hakeutua ammatilliseen koulutukseen yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen edellyttää sinulta sopivan oppisopimuspaikan löytymistä.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä