Laajuus

Koulutuksen laajuus on 60 osp ja suunniteltu kesto 1 vuosi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

VALMA on tarkoitettu sinulle, jos olet suorittanut peruskoulun ja tähtäät koulutuksen jälkeen ammatilliseen koulutukseen. VALMAlle voit hakeutua myös, jos olet alkuvaiheessa keskeyttänyt ammatillisen- tai lukio-koulutuksen ja olet ilman ammatillista tutkintoa tai koulutuspaikkaa.VALMA ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu sinulle, joka olet jo suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Jos äidinkielesi ei ole suomi, voit hakeutua VALMAan etsimään ammatillista suuntaasi ja vahvistamaan suomen kielen taitoasi.

VALMAn aikana saat ohjausta ammatinvalintaasi ja voit vahvistaa opiskelutaitojasi. VALMAlla voit myös parantaa perusopetuksen todistuksen arvosanoja. Saat VALMA-koulutuksesta 6 lisäpistettä, jos haet yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen.

Hakeutuminen

Jatkuva haku koulutukseen avatutuu 1.8.2020. Opinnot voi aloittaa joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Jatkuva haku koulutukseen on auki niin kauan, kun ryhmässä on vapaita opiskelupaikkoja.

Kelpoisuusvaatimukset

VALMA-koulutuksen opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan lähtökohdat
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

VALMA-koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Vieraskielisten hakijoiden kielitaitosuositus on A2.2.

Kuvaus

VALMA-koulutuksessa voit tutustua eri aloihin ja koulutuksiin ja miettiä, mikä ammatti sopisi sinulle. Voit kehittää opiskelu- ja kielitaitoa sekä arjentaitoja. Saat mahdollisuuden tutustua työelämään ja valmentautua työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen.

Rakenne

VALMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se muodostuu valinnaisista tutkinnonosista. Koulutuksen osat:

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen 0 - 10 osp
- opiskelijan itsetuntemus oppimisen tukena
- koulutuksen ja ammattien tuntemus
- opiskeluvalmiudet
- työelämään, ammatteihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen perehtyminen
- HOKS ja jatkosuunnitelma

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 0 - 30 osp
- viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontietteellinen osaaminen
- yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
(perusopetuksen arvosanojen korottaminen)

Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen 0 - 20 osp
- arkielämän taidot
- kuluttaja ja talousosaaminen
- oman hyvinvoinnin edistäminen

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen 0 - 20 osp
- työympäristöt ja ammattialat
- työpaikalla järjestettävä koulutus
- alalle soveltuvuuden arviointi

Lisäksi voi valita
Ammatilliset tutkinnon osat tai osa-alueet 0 - 15 osp
Muut valinnaiset tutkinnon osat 0 - 5 osp

Monta tapaa opiskella

VALMAn aikana sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa tarkentuu, mitä osaamista tarvitset ja miten opintojasi opiskelet. Suunnitelmassa otetaan huomioon elämäntilanteesi ja jatkosuunnitelmasi.
Opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, käytännön toteutuksista, opintokäynneistä sekä erilaisista oppimistehtävistä. Erilaiset digitaaliset menetelmät, verkko-opetus ja -ohjaus ovat osa opiskelutapaamme. VALMA – koulutuksessa sinulla on mahdollisuus valmentautua työpaikalla järjestettävään koulutukseen yksilöllisten valintojen avulla. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

VALMA- koulutuksen jälkeen tai sen aikana sinun on mahdollisuus hakeutua ammatilliseen koulutukseen yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen edellyttää sinulta sopivan oppisopimuspaikan löytymistä.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä