Valintakriteerit ja hakeminen jaksolle

Ulkomaan työelämäjaksoista järjestetään infoja lukuvuosittain; näistä kannattaa kysyä oman alan kv-yhteysopettajalta tai kv-suunnittelijalta. Lähtökohtaisesti kaikkien Gradian opiskelijoiden on mahdollista hakea ulkomaan työssäoppimisjaksolle. Seuraavat hakukriteerit ovat suuntaa antavia.

Opintojen on täytynyt edetä suunnitellussa aikataulussa, eikä rästejä saa olla. Jos opiskelijalla on opintoja rästissä, hakemusta voidaan puoltaa ehdollisena siten, että hyväksyntä jaksolle myönnetään, jos rästit on suoritettu sovitun mukaisesti.

Opiskelijalla on oltava riittävä kielitaito vähintään englanninkielessä. Joissain kohteissa voi vaatimuksena olla paikallisen kielen alkeiden osaaminen. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan motivaatiota ja kiinnostusta ulkomailla oppimista kohtaan sekä joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Hakeminen ulkomaan jaksolle

Ulkomaanjaksolle haetaan hakemuksella, joka löytyy Wilmasta kohdasta: Hakemukset ja päätökset. Ennen hakemuksen täyttämistä, sinun on ensin juteltava oman ryhmänohjaajasi sekä oman alasi kv-yhteysopettajan kanssa työelämäjakson ajankohdasta ja mahdollisesta kohdemaasta. 

Työelämäjaksopaikan löytyminen ja rahoituksen järjestäminen vievät aikaa, joten hakemus kannattaa täyttää hyvissä ajoin. Parhaiten varmistat mahdollisuutesi siten, että jos haluat kevätlukukaudella ulkomaanjaksolle, jätät hakemuksen syyslomaan mennessä. Jos haluat syyslukukaudella ulkomaanjaksolle, jätät hakemuksen maaliskuun loppuun mennessä.

Hakemuksessa voit esittää myös maatoiveen siitä, missä toivoisit suorittavasi ulkomaanjakson. Kv-yhteysopettaja pyrkii ottamaan toiveet huomioon, mutta aina se ei ole mahdollista. Sinulle voikin tarjoutua mahdollisuus suorittaa ulkomaanjakso jossain toisessa maassa. Paikkajakoa ohjaa myös se, minkä tutkinnon osan suoritat ulkomailla ja lukuvuoden ajankohta. Kohdemaan suhteen kannattaakin olla joustava ja ennakkoluuloton!  

Ulkomaan työssäoppimisjaksolle haetaan samalla tavalla kuin haettaisiin työpaikkaa työhakemuksella. Kv-yhteysopettaja ohjaa sinut tekemään Europass-cv:n ja hakukirjeen, jotka lähetetään haettavaan työpaikkaan/oppilaitokseen. Joissain tapauksissa kannattaa näiden lisäksi hakemukseen liittää myös sähköinen portfolio, jossa kuvin ja piirroksin esitetään ammatillista osaamista. Työhakemuksen avulla joko oma kv-yhteysopettajasi tai kv-suunnittelija etsii sinulle sopivan työpaikan tai oppilaitospaikan.