Vaihtovalmennus

Kun ulkomaan kohde on varmistunut, opiskelijan pitää osallistua kaikille lähtijöille pakolliseen valmennukseen. Yleisvalmennus suoritetaan Vaihtovalmennus-jaksolla ja siihen ilmoittaudutaan oman alan opinto-ohjaajan kautta.

Vieraassa ympäristössä toimiminen vahvistaa itsenäisyyttä ja tutustuminen erilaiseen työ- ja opiskelukulttuuriin avartaa näkemyksiä. Uuteen kulttuuriin ja sen arkeen kiinni pääseminen helpottuu, kun jaksolle lähtemiseen sitoutuu ja aloittaa hyvissä ajoin valmennuksen. Vaihtovalmennukseen on siten hyvä tulla esimerkiksi 2–3 kuukautta ennen jaksoa.

Yleisvalmennukseen kuuluu muun muassa oppimistehtäviä kohdemaahan ja sen kulttuuriin liittyen. Jakson aikana tehdään myös henkilökohtainen rahoitussopimus, jossa sovitaan jakson rahoituksesta sekä käydään läpi käytännön valmistautumista jaksolle.