Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Opiskele työvalmentajaksi etätoteutuksena!

Työskenteletkö työvalmennuksen parissa tai muissa työllistymistä tukevissa työtehtävissä? Haluaisitko osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä? Onko sinulla työvalmennuksen osaamista, jonka haluat saada näkyväksi? Voit nyt suorittaa työvalmennuksen osaamisalan tutkinnon tai tutkinnon osia kokonaan etäopiskeluna.

Opintojen ajaksi tarvitset työpaikan, jossa voit tehdä työvalmennustyötä. Voit olla työsuhteessa, jolloin sinun on mahdollista opiskella oppisopimuksella tai työpaikalle voidaan tehdä koulutusopisopimus opiskelun ajaksi.

Opiskelu etätoteutuksena edellyttää opiskelijalta itsenäistä työskentelyä ja kykyä yhdistää aiempaa työvalmennuksen kokemusta osaksi opintoja.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Koulutuksen seuraava haku- ja aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Voit hakea koulutukseen, jos työskentelet ohjaus/asiantuntija tehtävissä työvalmennuksen tai työllistymisprosessien parissa. Lisäksi tarvitset alaa tukevan pohjakoulutuksen sekä aiempaa käytännön kokemusta työvalmennuksesta.

Kaikki hakijat haastatellaan.

Alan koulutus ja työ edellyttävät vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä riittävää terveyttä ja toimintakykyä. Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi (ei koske oppisopimusta).

Kuvaus

Erikoisammattitutkinto-opinnoissa osoitetaan alan vaativimpien tehtävien hallintaa: Työvalmentaja tukee asiakasta aktiivisessa, pitkäjänteisessä ja tavoitteellisessa toiminnassa kohti työllistymistä erilaisten yksilöllisten polkujen kautta. Hän voi toimia myös työelämän yhteyshenkilönä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisprosesseissa. Työvalmentaja on työllistymisen asiantuntija. Työvalmentajan työpaikkoina voivat olla mm. työpajat, kuntien työllisyyspalvelut, kolmas sektori, hankkeet, ura- ja henkilöstörekrytointiyritykset. Työnimikkeitä ovat esimerkiksi ohjaaja, työvalmentaja, valmentaja, omavalmentaja, työhön valmentaja, uraohjaaja.

Opinnot sisältävät etäopiskelua, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Voit opiskella koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 140 osp:
1. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp
• verkko-opinnot henkilökohtaisella aikataululla
• oppimistehtävät ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

2. Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp
• keväällä 2023, 6 x 4t
• oppimistehtävät ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

3. Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp
• syksyllä 2022, 6 x 4t
• oppimistehtävät ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

Valinnainen tutkinnon osa 40 osp:
Opintoihin voi valita tutkinnon osan (40 osp) sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, muista ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista. Valinnainen osa voidaan myös sisällyttää tai tunnustaa tutkintoon jo aiemmin suoritetuista em. tutkinnoista.

Monta tapaa opiskella

Koulutus sopii erinomaisesti oppisopimusopiskeluun. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Voit opiskella myös oman työn ohessa ilman oppisopimusta tai jos sinulla ei ole työsuhdetta, työpaikalle voidaan tehdä koulutussopimus. Näissä tilanteissa työpaikka antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä työvalmennuksen työtehtäviä, saada ohjausta ja suorittaa tutkintoon liittyvät näytöt.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 590€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opinnoissa tarvitset tietokonetta, nettiyhteyttä ja kuulokemikrofonia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet