Työnantaja – työllistä Gradian opiskelija oppisopimuksella kesäksi!

Työnantajana Sinun on mahdollista tarjota Gradian opiskelijalle myös lyhyitä oppisopimusjaksoja. Oppisopimus on hyvä vaihtoehto saada esimerkiksi kesätöihin tai muuhun lyhytaikaiseen tarpeeseen motivoitunutta työvoimaa. Työnantaja voi saada myös koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjauksesta 50 €/kk (perustutkinto ja ammattitutkinto).

Näin lyhyt oppisopimus saadaan käyntiin

Mikäli työpaikallenne on kesätöihin tulossa Gradian opiskelija, kannattaa nyt ehdottomasti selvittää olisiko samalla mahdollista solmia oppisopimus. Alkuun päästään siten, että työnantaja ja opiskelija keskustelevat tarjotuista työtehtävistä ja oppisopimusmahdollisuudesta. Mikäli oppisopimus on mahdollinen, opiskelija ottaa yhteyttä omaan opettajaansa, jonka kautta järjestetään oppisopimuspalaveri.

Lyhyen oppisopimuksen edellytyksenä on, että

  • työnantaja tekee opiskelijan kanssa vähintään kuukauden työsopimuksen, jossa työaika on keskimäärin 25 tuntia viikossa
  • työtehtävät liittyvät opiskelijan opintoihin
  • palkkaa maksetaan TES:n  tai työsopimuslain mukaan 
  • opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja

Oppisopimuksen päättyessä arvioidaan hankittu osaaminen. Opiskelija joko valmistuu, palaa oppilaitokseen tai voidaan neuvotella opintojen jatkamisesta työpaikalla oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Gradian työelämäkoordinaattori Anna Taipale kannustaa työnantajia hyödyntämään oppisopimusta lyhytkestoisissakin työsuhteissa: ”työnantajilta tulleen palautteen perusteella näin saa usein kiinnitettyä työvoimaa tulevaisuuden tarpeisiin”.

Käynnistä lyhyt oppisopimus milloin vain

Oppisopimus on mielletty pitkään opiskelumuodoksi, jossa suoritetaan koko tutkinto. Nykyisin oppisopimuksella voi näppärästi suorittaa  myös yksittäisiä tutkinnon osia ja siirtyä vaikka kesken opintojen oppisopimusopiskelijaksi joko opintojen loppuun tai määräajaksi.

Gradiassa oppisopimuksia tekevät työelämäkoordinaattorit ja lisäksi Gradian eri aloilla on koulutettu vastuuopettajia hoitamaan lyhyitä oppisopimuksia. Vuositasolla Gradiassa tehdään reilut 1000 oppisopimusta. Lyhyitä oppisopimuksia on tehty erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, logistiikassa ja teknisillä aloilla, mutta lyhyt oppisopimus soveltuu käytännössä kaikkiin tutkintoihin.