Työnantaja – tee kesätyöntekijällesi oppisopimus

Työnantajana Sinun on mahdollista tarjota Gradian opiskelijalle lyhyitä oppisopimusjaksoja esimerkiksi kesätöihin. Palkkaamalla opiskelijan saat alasta tietävän ja kiinnostuneen henkilön töihin lomatuuraajaksi. Hyvän työnantajakokemuksen myötä voit samalla turvata tulevaisuuden työvoiman saatavuutta ja luoda vetovoimaista työnantajakuvaa.

Näin lyhyt oppisopimus saadaan käyntiin

Mikäli työpaikallenne on kesätöihin tulossa Gradian opiskelija, kannattaa nyt ehdottomasti selvittää olisiko samalla mahdollista solmia oppisopimus. Alkuun päästään siten, että työnantaja ja opiskelija keskustelevat tarjotuista työtehtävistä ja oppisopimusmahdollisuudesta. Mikäli oppisopimus on mahdollinen, opiskelija ottaa yhteyttä omaan opettajaansa, jonka kautta järjestetään oppisopimuspalaveri.

Lyhyen oppisopimuksen edellytykset

  • työnantaja tekee opiskelijan kanssa vähintään kuukauden työsopimuksen, jossa työaika on keskimäärin 25 tuntia viikossa
  • työtehtävät liittyvät opiskelijan opintoihin
  • palkkaa maksetaan TES:n tai työsopimuslain mukaan
  • opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja

Oppisopimuksen päättyessä arvioidaan hankittu osaaminen. Opiskelija joko valmistuu, palaa oppilaitokseen tai voidaan neuvotella opintojen jatkamisesta työpaikalla oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Käynnistä lyhyt oppisopimus milloin vain

Oppisopimus on mielletty pitkään opiskelumuodoksi, jossa suoritetaan koko tutkinto. Nykyisin oppisopimuksella voi näppärästi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia ja siirtyä vaikka kesken opintojen oppisopimusopiskelijaksi joko opintojen loppuun saattamiseksi tai määräajaksi. Vuositasolla Gradiassa tehdään reilut 1300 oppisopimusta.

Nappaa nyt hyvä kesätyöntekijä Gradian opiskelijasta!

Kysy lisää oppisopimuksesta

Gradian työelämäpalvelut, puh. 040 341 5056, yrityksille@gradia.fi