Laajuus

Noin 2 kuukautta.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajataustaisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille, elintarvike, - puhtaus tai ravitsemusaloille hakeutuville Keski-Suomen työllisyyden kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaille.

Jos olet kiinnostunut aloista ja sinulta puuttuu työkokemus ja/tai koulutus sekä olet halukas parantamaan kielellisiä valmiuksiasi toimiessasi alojen työtehtävissä, olet sopiva henkilö hakeutumaan tähän koulutukseen.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake TE-hallinnon internet-sivuilla.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on tutustua alojen ammatteihin ja työtehtäviin. Koulutukseen kuuluu myös suomen kielen opintoja ja näin myös vahvistat taitojasi suomen kielen hallinnassa.

Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, tutustumiskäyntejä alan työpaikkoihin ja työelämässä oppimista. Työelämässä oppimista on noin puolet koko koulutusajasta ja voit itse vaikuttaa paikan valintaan.

Rakenne

Koulutuksen sisältö:
· Orientaatio koulutukseen
· Puhtaus, - elintarvike ja ravitsemusalat työskentely-ympäristönä
· Elintarvike, - puhtauspalvelualan ja ravitsemusalan ammatit ja ammattitaitovaatimukset, koulutusvaihtoehdot ja tutkinnot
· Tietoa alojen ammattitekniikasta
· Työelämän pelisäännöt ja vuorovaikutus ja asiakaspalvelutaidot
· Suomi toisena kielenä ammatillinen
· Lupakortit: hätäensiapu, hygieniaosaaminen
· Tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja
· Työelämässä oppiminen
· Jatko- ja urasuunnitelman laatiminen

Jatko-opintomahdollisuudet

Tämän koulutuksen jälkeen voit lisätä osaamistasi ja edistää työllistymismahdollisuuksiasi hakeutumalla alojen perustutkintoon tai suorittamaan tutkinnon osia.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä

Koulutuksen osoite

Taulumäentie 45