Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko luotettava, tunnollinen ja vastuuntuntoinen? Haluatko tehdä monipuolista työtä haastavissa turvallisuustehtävissä? Turvallisuusalalla pääset työskentelemään yksityisen turvallisuusalan yrityksissä sekä julkishallinnollisissa turvallisuusorganisaatioissa. Alalle hakeutuvan henkilön on oltava rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. Hakijoilta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta alalta.

Hakeutuminen

Koulutus järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutukseen voit hakea TE-hallinnon internet-sivujen kautta osoitteessa https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/692160?searchPhrase=gradia&&&anno….

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille.

Opiskelijavalinta tehdään pääsykokeen perusteella. Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Kaikista turvallisuusalan koulutukseen valituista haetaan Suojelupoliisilta suppea turvallisuusselvitys, jossa poliisi tarkastaa, ettei hakijalla ole taustallaan rikoksia tai käyttäytymistä, joka estää alalle työllistymisen.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja työssäoppimisesta alan yrityksissä. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa turvallisuusalan perustutkinto. Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen alan perustiedot ja -taidot.

Turvallisuusalan perustutkinto tarjoaa monipuolisen tietotaidon turvallisuusalalla työskentelyyn sekä mahdollistaa jatko-opintoihin hakeutumisen. Opintojen aikana suoritetaan vartijan ja järjestyksenvalvojan korttikoulutukset, jotka suoritettuaan opiskelija voi hakea hyväksyntää vartijaksi ja järjestyksenvalvojaksi poliisilaitokselta.

Turvallisuusalan työtehtävissä toimiminen edellyttää oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluosaamista, kielitaitoa, paineensietokykyä, pitkäjänteisyyttä sekä fyysistä toimintakykyä. Turvallisuusalan opiskelija voi valmistuttuaan työskennellä mm. vartijana, järjestyksenvalvojana, vastaanottovirkailijana, vahtimestarina, turvajärjestelmien suunnittelijana tai asentajana sekä tietoturvan parissa.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen tutkinnon osa:
Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp, esimerkiksi:
Kansainvälinen turvallisuustoiminta
Turvallisuusalan palvelutoiminta, 15 osp
Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
Vartiointitoiminta, 30 osp
Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja työssäoppimisesta alan yrityksissä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija maksaa kortteihin liittyvät viranomaismaksut itse (n. 150 €).

Jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan perustutkinnon jälkeen voit opiskella esimerkiksi turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Lisäksi tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä