Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko luotettava, tunnollinen ja vastuuntuntoinen? Haluatko tehdä monipuolista työtä haastavissa turvallisuustehtävissä? Turvallisuusalalla pääset työskentelemään yksityisen turvallisuusalan yrityksissä sekä julkishallinnollisissa turvallisuusorganisaatioissa.

Koulutus on suunnattu alle 18-vuotiaille nuorille. Koulutukseen voivat hakeutua myös tänä keväänä peruskoulunsa päättävät nuoret.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee olla alle 18-vuotias koulutuksen alkaessa.

Opiskelijavalinta tehdään pääsykokeen perusteella. Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, joka pidetään 4.6.2020. Kaikista turvallisuusalan koulutukseen valituista haetaan Suojelupoliisilta suppea turvallisuusselvitys, jossa poliisi tarkastaa, ettei hakijalla ole taustallaan rikoksia tai käyttäytymistä, joka estää alalle työllistymisen.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Turvallisuusalan perustutkinto tarjoaa monipuolisen tietotaidon turvallisuusalalla työskentelyyn sekä mahdollistaa jatko-opintoihin hakeutumisen. Opintojen aikana suoritetaan vartijan ja järjestyksenvalvojan korttikoulutukset, jotka suoritettuaan opiskelija voi hakea hyväksyntää vartijaksi ja järjestyksenvalvojaksi poliisilaitokselta.

Turvallisuusalan opinnot koostuvat muun muassa lainsäädännön opiskelusta, käytännön harjoituksista, liikuntakoulutuksesta, korttikoulutuksista sekä yhteisistä tutkinnon osista (kuten esim. Viestintä-ja vuorovaikutusosaaminen sekä yhteiskunta-ja työelämäosaaminen).

Turvallisuusalan työtehtävissä toimiminen edellyttää oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluosaamista, kielitaitoa, paineensietokykyä, pitkäjänteisyyttä sekä fyysistä toimintakykyä.

Turvallisuusalan opiskelija voi valmistuttuaan työskennellä muun muassa vartijana, järjestyksenvalvojana, vastaanottovirkailijana, vahtimestarina, turvajärjestelmien suunnittelijana tai asentajana sekä tietoturvan parissa.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen tutkinnon osa:
Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp, esimerkiksi:
Vartiointitoiminta, 30 osp
Pelastustoiminta, 30 osp
Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
Turvallisuusalan palvelutoiminta, 15 osp
Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Opiskelu toteutetaan oppilaitoksessa ja oppilaitoksen ulkopuolella alan työpaikoilla. Opetuksessa käytetään monimuotoisia opetusmenetelmiä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan perustutkinnon jälkeen voit opiskella esimerkiksi turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Lisäksi tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä