Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko luotettava, tunnollinen,vastuuntuntoinen, täysi-ikäinen henkilö? Haluatko tehdä monipuolista työtä haastavissa turvallisuustehtävissä? Turvallisuusalalla pääset työskentelemään yksityisen turvallisuusalan yrityksissä sekä julkishallinnollisissa turvallisuusorganisaatioissa.

Hakeutuminen

Seuraavan kerran opinnot on mahdollista aloittaa syksyllä 2020. Hakuaika ja koulutuksen tarkka aloitusaika ilmoitetaan viimeistään tammikuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla täysi-ikäinen. Kaikista turvallisuusalan koulutukseen valituista haetaan Suojelupoliisilta suppea turvallisuusselvitys, jossa poliisi tarkastaa, ettei hakijalla ole taustallaan rikoksia tai käyttäytymistä, joka estää alalle työllistymisen.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Turvallisuusalan perustutkinto tarjoaa monipuolisen tietotaidon turvallisuusalalla työskentelyyn sekä mahdollistaa jatko-opintoihin hakeutumisen. Opintojen aikana suoritetaan vartijan ja järjestyksenvalvojan korttikoulutukset, jotka suoritettuaan opiskelija voi hakea hyväksyntää vartijaksi ja järjestyksenvalvojaksi poliisilaitokselta.

Turvallisuusalan opinnot koostuvat muun muassa lainsäädännön opiskelusta, käytännön harjoituksista, liikuntakoulutuksesta, korttikoulutuksista sekä yhteisistä tutkinnon osista (kuten esim. Viestintä-ja vuorovaikutusosaaminen sekä yhteiskunta-ja työelämäosaaminen).

Turvallisuusalan työtehtävissä toimiminen edellyttää oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluosaamista, kielitaitoa, paineensietokykyä, pitkäjänteisyyttä sekä fyysistä toimintakykyä.

Turvallisuusalan opiskelija voi valmistuttuaan työskennellä muun muassa vartijana, järjestyksenvalvojana, vastaanottovirkailijana, vahtimestarina, turvajärjestelmien suunnittelijana tai asentajana sekä tietoturvan parissa.

Rakenne

Turvallisuusalan perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa on Turvallisuusalan toiminta 45 osp.

Lisäksi opiskellaan 100 osp valinnaisia tutkinnon osia, joita voivat olla esim. Vartiointitoiminta 30 osp, Pelastustoiminta 30 osp, Turvallisuustekninen toiminta 30 osp, Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp, Turvallisuusalan palvelutoiminta 15 osp ja Uhkatilanteiden hallinta 15 osp.

Tutkintoon sisältyy myös 35 osp kaikille yhteisiä tutkinnon osia.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu toteutetaan oppilaitoksessa ja oppilaitoksen ulkopuolella alan työpaikoilla. Opetuksessa käytetään monimuotoisia opetusmenetelmiä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan perustutkinnon jälkeen voit opiskella esimerkiksi turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä