Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

HAKUAIKA PÄÄTTYNYT!

Oletko työtön tai työttömyysuhanalainen, luotettava, tunnollinen,vastuuntuntoinen, täysi-ikäinen henkilö? Haluatko tehdä monipuolista työtä haastavissa turvallisuustehtävissä? Turvallisuusalalla pääset työskentelemään yksityisen turvallisuusalan yrityksissä sekä julkishallinnollisissa turvallisuusorganisaatioissa.

Kelpoisuusvaatimukset

- Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias koulutuksen alkaessa
- Hakijan on oltava rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva
- Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito
- Aikaisempaa kokemusta alalta ei vaadita

Kaikista turvallisuusalan koulutukseen valituista haetaan Suojelupoliisilta suppea turvallisuusselvitys, jossa poliisi tarkastaa, ettei hakijalla ole taustallaan rikoksia tai käyttäytymistä, joka estää alalle työllistymisen.

HAKU- JA VALINTAPROSESSISTA: Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeisiin oppilaitokseen sekä haastateltavaksi te-toimistoon. Valitut kutsutaan ti 6.8.2019. Valintakoepäivä järjestetään oppilaitoksessa to 8.8.2019 klo 8-18 ja haastattelu te-toimistossa ma 19.8.2019. Valintakokeiden ja haastattelujen perusteella valitaan opiskelijat koulutukseen. Tuloksista ilmoitetaan valintaprosessin päätyttyä.

Kuvaus

Turvallisuusalan perustutkinto tarjoaa monipuolisen tietotaidon turvallisuusalalla työskentelyyn sekä mahdollistaa jatko-opintoihin hakeutumisen. Opintojen aikana suoritetaan vartijan ja järjestyksenvalvojan korttikoulutukset, jotka suoritettuaan opiskelija voi hakea hyväksyntää vartijaksi ja järjestyksenvalvojaksi poliisilaitokselta.

Turvallisuusalan opinnot koostuvat muun muassa lainsäädännön opiskelusta, käytännön harjoituksista, liikuntakoulutuksesta, korttikoulutuksista sekä yhteisistä tutkinnon osista (kuten esim. Viestintä-ja vuorovaikutusosaaminen sekä yhteiskunta-ja työelämäosaaminen).

Turvallisuusalan työtehtävissä toimiminen edellyttää oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluosaamista, kielitaitoa, paineensietokykyä, pitkäjänteisyyttä sekä fyysistä toimintakykyä.

Turvallisuusalan opiskelija voi valmistuttuaan työskennellä muun muassa vartijana, järjestyksenvalvojana, vastaanottovirkailijana, vahtimestarina, turvajärjestelmien suunnittelijana tai asentajana sekä tietoturvan parissa.

Rakenne

Turvallisuusalan perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa on Turvallisuusalan toiminta 45 osp (=osaamispiste).

Lisäksi opiskellaan 100 osp valinnaisia tutkinnon osia, joita voivat olla esim. Vartiointitoiminta 30 osp, Pelastustoiminta 30 osp, Turvallisuustekninen toiminta 30 osp, Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp, Turvallisuusalan palvelutoiminta 15 osp ja Uhkatilanteiden hallinta 15 osp.

Lisäksi tutkintoon sisältyy 35 osp kaikille yhteisiä tutkinnon osia.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu toteutetaan oppilaitoksessa ja oppilaitoksen ulkopuolella alan työpaikoilla. Opetuksessa käytetään monimuotoisia opetusmenetelmiä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan perustutkinnon jälkeen voit opiskella esimerkiksi turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä