Laajuus

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Työskenteletkö myymäläympäristössä tavarankäsittelyn, esillepanojen ja valikoiman parissa? Tuntuuko, että osaat suorittavan työn, mutta et aivan täysin ymmärrä, miten asiat linkittyvät toisiinsa tai vaikuttavat tuloksellisuuteen? Opinnot palvelevat juuri sinua – hae mukaan!

Kuvaus

Tavaravirran käsittely ja varastonhallinta ovat tärkeä osa kaupan alan työntekijän ammattitaitoa. Liiketilan ylläpitä-minen on kallista, joten myyntipinta-ala tulee käyttää te-hokkaasti oikeisiin tuotteisiin, oikeanlaisia esillepanoja hyödyntäen.

Tuoteryhmätyöskentelyn opinnot tarjoavat sinulle syvällis-tä ymmärrystä tuoteryhmän optimointiin ja antavat työka-luja mm. esillepanotyöskentelyyn ja valikoiman hallintaan. Tuoteryhmätyöskentelyn kokonaisvaltainen hahmottami-nen tuo merkitystä omaan myymälätyöhön - lisäksi ”kauppiastaitoa” arvostetaan nykypäivän työelämässä.

Rakenne

Tuoteryhmätyöskentely 60 osp on yksi tutkinnon osa Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalasta. Perehdyttäviä aihepiirejä ovat mm.
• Valikoiman optimointi
• Varaston hallinta
• Esillepanojen suunnittelu ja toteutus
• Asiakasymmärrys ja -kokemus

Monta tapaa opiskella

Voit täydentää ammattiosaamistasi osallistumalla tuoteryhmätyöskentelyn koulupäiviin syksyllä 2021. Koulupäiviä on 2-3 ja ne toteutetaan joko lähi- tai etäopetuksena. Lähiopetuspäivät ovat 20.9. ja 8.10.

Halutessasi voit myös suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinnon tuoteryhmätyöskentelyn tutkinnon osan näyttämällä ammattitaitosi aidoissa tuoteryhmätyöskentelyn työtehtävissä.

Näyttöä varten sinulla tulee olla joko työ-, oppisopimus- tai koulutussopimuspaikka, jonka hankit itse. Suoritetusta näytöstä saat virallisen todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutusmaksu 250€.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
28.6. - 6.8.2021 (ma - pe)
puhelin klo 9 - 12
chat klo 13 - 15 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä