Laajuus

Noin 2 kuukautta.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille, puhtauspalvelualalle hakeutuville Keski-Suomen työllisyyden kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaille. Mikäli haluat tutustua ja saada tietoa hyvin työllistävästä puhtauspalvelualasta, olet juuri oikea henkilö hakeutumaan tähän koulutukseen.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake TE-hallinnon internet-sivuilla.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on saada kuva puhtauspalvelualan työtehtävistä ja työpaikoista sekä vahvistaa ja oppia uusia tieto- ja viestintätaitoja. Koulutuksen työelämässä oppimisjakson aikana lisäät mahdollisuuksiasi työllistyä alan yritysten tarjoamiin sijaisuuksiin tai vaikkapa pitempäänkin työsuhteeseen.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työelämässä oppimista. Työelämässä oppimista on puolet koko koulutusajasta ja voit itse vaikuttaa paikan valintaan. Työelämässä oppimisen paikkoja ajankohdasta ja sen hetkisestä tilanteesta riippuen tarjoavat mm. seuraavat yritykset/organisaatiot: Jyväskylän kaupunki (sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhuspalvelut), TL-Maint, Lassila &Tikanoja, Ilveslahden Siivous, Sotainvalidien sairaskoti ym.

Rakenne

Koulutuksen sisältö:
Orientaatio koulutukseen
Puhtauspalveluala työskentely-ympäristönä
Puhtauspalvelualan ammatit ja ammattitaitovaatimukset, koulutusvaihtoehdot ja tutkinnot
Työelämän pelisäännöt ja vuorovaikutustaidot
Tietoa alan ammattitekniikasta
Tieto- ja viestintätaitoja
Lupakortit; hygieniaosaaminen, hätäensiapu
Työelämässä oppiminen
Jatko- ja urasuunnitelman laatiminen

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkossa osaamistasi voit lisätä hakeutumalla puhtauspalvelualan koulutukseen suorittamaan tutkinnon osia tai koko tutkinnon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä

Koulutuksen osoite

Taulumäentie 45