Laajuus

Koulutuksen kesto on noin 3 kuukautta.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille, puhtauspalvelualalle hakeutuville Keski-Suomen työllisyyden kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaille.
Jos olet kiinnostunut puhtauspalvelualasta ja sinulta puuttuu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työkokemus ja/tai koulutus sekä olet halukas parantamaan kielellisiä valmiuksiasi toimiessasi puhtausalan työtehtävissä, olet juuri oikea henkilö hakeutumaan tähän koulutukseen.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on tutustua puhtauspalvelualan ammatteihin, työtehtäviin ja -tekniikoihin. Koulutukseen kuuluu suomen kielen opintoja ja näin myös kartutat ja vahvistat taitojasi suomen kielen hallinnassa. Koulutuksen jälkeen voit mahdollisesti hakeutua opiskelemaan puhtauspalvelualan tutkintoa tai tutkinnon osia

Rakenne

Koulutuksen sisältö:
• Orientaatio koulutukseen
• Puhtauspalveluala työskentely-ympäristönä: alan työpaikat ja työllistymismahdollisuudet
• Puhtauspalvelualan ammattitekniikan perusteet
• Suomi toisena kielenä ammatillinen
• Lupakortit: hätäensiapu, työturvallisuuskortti
• Puhtauspalvelualan ammatit ja ammattitaitovaatimukset, koulutusvaihtoehdot ja tutkinnot
• Työelämän pelisäännöt ja vuorovaikutus ja asiakaspalvelutaidot
• Työelämässä oppiminen
• Jatko- ja urasuunnitelman laatiminen

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa suomen kielen kielitaidon arviointi.

Monta tapaa opiskella

Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, tutustumiskäyntejä alan työpaikkoihin ja työelämässä oppimista. Työelämässä oppimista on noin puolet koko koulutusajasta ja voit itse vaikuttaa paikan valintaan.

Työelämässä oppimisen paikkoja ajankohdasta ja sen hetkisestä tilanteesta riippuen tarjoavat mm. seuraavat yritykset/organisaatiot: Jyväskylän kaupunki (sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhuspalvelut), TL-Maint, Lassila&Tikanoja, Ilveslahden siivous, Sotainvalidien sairaskoti ym.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14


 

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä