Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko kiinnostunut tietotekniikasta, tietoliikenteestä ja ohjelmoinnista?

Haluatko rakentaa, ylläpitää ja kehittää yhteiskunnan ja yrityksien toimintoja tukevia tieto- ja tietoliikennejärjestelmiä? Ajatteletko, että sinun työpanostasi tarvitaan yhteiskunnan nykyisissä ja tulevissa visioissa? Haluatko olla rakentamassa uutta, parempaa teknologiaan meidän kaikkien käyttöön?

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opinnot voi aloittaa joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus, riittävät opiskeluvalmiudet tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseksi.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Jos hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Valmistuttuaan tietoverkkoasentaja osaa asentaa huoneistojen ja toimistokiinteistöjen tietoliikennejärjestelmiä ja niihin liittyviä tietoliikenneyhteyksiä, sekä päätelaitteita käyttäjän vaatimusten mukaisesti. Kotitaloudet ja pienyritykset tarjoavat myös jatkuvasti kasvavat markkinat tietotekniikan yrittäjyydelle, kuten erilaisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden myyntityöhön, konsultointiin, tietokantapalveluihin sekä sisällön tuotantoon. Perinteisesti alan työpaikat löytyvät teleoperaattorien palveluksista sekä erilaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden tietojärjestelmien asennus- ja vastuutehtävistä.

Rakenne

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Lähiopetusta tarjotaan seuraaviin ammatillisiin tutkinnonosiin:

Pakolliset tutkinnon osat
• Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 osp
• Tietoverkkokaapeloinnit 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
• Tietoverkkolaitteiden asennus 45 osp
• Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen 15 osp
• Työtehtävien automatisointi komentokielellä 15 osp

Muita valinnaisia tutkinnon osia on mahdollista suorittaa työelämän toimintaympäristössä.

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuvat opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisiä jatko-opintoja ovat tekniikan alojen insinööriopinnot ammattikorkeakoulussa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä