Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on tyypillisesti n. 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat puualan teollisen pintakäsittelyn jatko- ja täydennyskoulutusta.

Hakeutuminen

Seuraavan koulutuksen ajankohta ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työsuhteessa olevia henkilöitä, joilla on pintakäsittelyalan työkokemusta tai joku alan tutkinto suoritettuna. Hakijalle tehdään työnantajan kanssa oppisopimus opintojen ajaksi, muutoin voimassa oleva työsuhde jatkuu ennallaan. Hakijalla tulee olla alan työtehtäviin soveltuva terveydentila (allergiat, hengitystieongelmat ja liikuntaelin-rajoitteet) sekä riittävä suomen kielen taito.

Kuvaus

Opit tuntemaan pintakäsittelyprosessin puumateriaalista asiakkaalle. Koulutuksen aikana perehdyt puuhun raaka-aineena, sen käyttäytymiseen pintakäsittelyprosessin eri vaiheissa sekä opit tuntemaan maaliteollisuuden erilaisia tuotteita. Opit työskentelemään itsenäisesti useilla eri pintakäsittelylaitteilla ja samalla syvennät ymmärrystäsi teollisesta pintakäsittelystä kokonaisuutena.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp:
- Teollista pintakäsittelyä edeltävät esikäsittelytyöt 30 osp
- Teollisuustuotteiden ruiskumaalaus 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp:
- Puuteollisuustuotteiden maalaus- ja lakkaustyöt 30 osp
- Pintakäsittelylaitteiden puhdistus- ja huoltotyöt 30 osp
- Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 30 osp
- Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta enintään 30 osaamispisteen laajuisesti. Tutkinnon osa tämän tutkinnon toiselta osaamisalalta 30 osp
- Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tämän tutkinnon toisen osaamisalan valinnaisista tutkinnon osista enintään 30 osaamispisteen laajuisesti. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 30 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuuntelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskeleminen on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit syventää osaamista ja hakeutua opiskelemaan teollisen pintakäsittelyn osaamisalaa Gradia Jyväskylään ja suorittaa Pintakäsittelyn Erikoisammattitutkinnon (Pintakäsittelymestari). Ammattitutkinto antaa sinulle myös jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Mape 18.22.10. klo 912
25.10. alkaen ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä