Laajuus

Noin 9 kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Tee tutkinto loppuun työvoimakoulutuksella!

Tämä koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on suoritettuna hotelli-, ravintola- ja catering-alan opintoja ja koko tutkinnon suorittaminen on jäänyt kesken. Koulutuksen kohderyhmänä ovat ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon opintoja suorittaneet, alalle sopivat henkilöt, jotka haluavat täydentää tutkinnon loppuun.

Hakeutuminen

Tämä koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijavalinnat tekee TE-palvelut.

Täytä koulutushakemus TE-palveluiden verkkosivuilla (tämän sivun alareunan hakulinkki vie sinut oikealle sivulle) tai jätä paperihakemus TE-toimistoon.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on kartoittaa opiskelijan suoritettavaan tutkintoon liittyvä osaaminen ja tehdä sen perusteella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Tutkinnon suorittaminen antaa opiskelijoille valmiudet työllistyä ja toimia ravitsemisalalla tutkintonimikettä vastaavissa työtehtävissä.

Rakenne

Sisältö vastaa ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteita.
Tavoitteena oleva tutkinto määritellään opiskelijakohtaisesti ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS.

Sisällöt:
• Osaamiskartoitus ja osaamisen tunnistaminen
• Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (opinnot, työkokemus)
• Puuttuvan ammattitaidon hankkiminen
• Osaamisen osoittaminen
• Työnhankkimisvalmiudet ja uraohjaus
• Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa alalla vaadittavat lupakortit.

Monta tapaa opiskella

Koulutus on monimuotokoulutusta, sisältäen käytännön opetusta, verkko- ja itsenäistä opiskelua sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä