Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 4kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä taksinkuljettajana.

Taksinkuljettajan koulutuksen ja ajoluvan suorittanut voi toimia taksinkuljettajana henkilöautolla toimien myös invataksinkuljettajan tehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa taksinajolupa ja saada tarvittava ammattitaito taksinkuljettajana toimimiseen.

Hakeutuminen

Hakuaika on 15.6.-17.8.2022. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen, haastattelun ja mahdollisen ajokokeen perusteella. Haastattelut pidetään viikolla 35. Opinnot alkavat opiskelemaan valituilla 10.10.2022.

Koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Haku työvoiakoulutukseen tapahtuu TE-hallinnon sivuilla täällä: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/708054?searchPhrase=708054&announ…. Haku työvoimakoulutuksen päättyy 28.8.2022. Valinnat tekee TE-toimisto.

Kelpoisuusvaatimukset

Valittavilta vaaditaan vähintään vuotta aiemmin saatu B-luokan ajo-oikeus, ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset sekä liikenne- ja viestintäviranomaisen rikosrekisteriin liittyvä vaatimus ajoluvan edellytyksistä (23.11.2018/984). Taksinajolupaa haettaessa viranomainen selvittää myös rikosrekisterin.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Taksinkuljettaja osaa ottaa huomioon ajotavassaan matkustajien ja matkatavaroiden vaikutuksen ajamiseen, osaa toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti ennakoiden erilaisia liikennetilanteita. Henkilöliikenteessä kuljettaja osaa toimia tilanteissa, joissa kohdataan erilaisia asiakkaita. Koulutuksessa suoritetaan Erityisryhmien kuljettajakoulutus, jota välityskeskus voi lakisääteisesti kuljettajiltaan vaatia.

Koulutus järjestetään Gradian Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21), jonne on matkaa noin 25 kilometriä Jyväskylästä.

Rakenne

Koulutus koostuu kolmesta logistiikan perustutkinnon osasta ja tutkinnon osat suoritetaan näyttöinä taksinkuljettajan työssä.

Pakollinen tutkinnon osa
• Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
• Erityisryhmien kanssa toimiminen 5 osp
• Taksiliikenteen kuljettajana työskentely 25 osp

Muitakin tutkinnon osia on mahdollista suorittaa logistiikan perustutkinnosta riippuen ajokorttiluokasta.

Koulutuksen sisältö:
• Taksikuljetusten lainsäädäntö
• Asiakaspalvelu
• Koulukuljetukset
• Erityisryhmien kuljettajakoulutus
• Työlainsäädäntö
• Ennakoiva ja taloudellinen ajo
• Reittisuunnittelu ja paikallistuntemus
• Mittarit ja välityspäätteet
• Ensiapu

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen alussa on 4 viikon teoria- ja käytännön koulutusosuus, jonka jälkeen alkaa n. 3 kk kestävä työssäoppimisjakso. Tutkinnon osiin liittyvät näytöt suoritetaan taksinkuljettajan työtehtävissä.

Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelija maksaa viranomaiskulut itse. Näitä ovat Ajovarmalle maksettava taksinajolupa 50 euroa ja Ajovarmalla suoritettava taksinkuljettajan ajolupakoe 120 euroa. Välityskeskukset vaativat kuljettajalta tiettyä työvaatetusta – ne opiskelija hankkii itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Nämä tutkinnon osat suoritettuasi voit halutessasi hakea opiskelemaan koko tutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 sekä ti ja pe klo 10-12, 12.30-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Laukaa