STEKAlla innostus opiskeluun on tarttunut koko työyhteisöön

Lievestuoreella toimiva STEKA Oy valmistaa vaativia teräsrakenteita, joissa on tarkat laatu- ja toimitusvaatimukset. Yrityksen toiminta on viime vuosina laajentunut voimakkaasti ja siksi yrityksessä panostetaan juuri nyt vahvasti laitekannan ja tuotannon kehittämiseen. Samalla nähdään, että on erittäin tärkeää panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. STEKAlla on huomattu, että koulutus tuo mukanaan monia hyötyjä: ammattitaitoinen henkilöstö tekee parempaa laatua, työskentelee sujuvammin, kokee työnsä mielekkääksi ja suhtautuu kehittämiseen myönteisemmin. Samaan aikaan rekrytoidaan ja koulutetaan aktiivisesti uusia osaajia, jotta yrityksessä on riittävästi työvoimaa tuotantomäärien kasvaessa.

STEKA toimii sopimusvalmistajana pääasiallisesti voimalaitosteknologian, masto- ja pylväsrakenteiden, liikennerakenteiden ja ydinvoimalateknologian parissa. Yrityksen toimintaympäristö on kansainvälinen.

STEKA-Akatemia takaa pitkäjänteisen kehittämisen 

STEKA on tehnyt koulutusyhteistyötä Gradian kanssa vuosien varrella monin eri tavoin. Yrityksessä on ollut työssä oppijoita, hankittu uutta henkilöstöä RekryKoulutuksen avulla ja opiskeltu tutkintoja oppisopimuksella esimerkiksi RekryKoulutuksen jatkoksi.

Vuonna 2021 yhteistyö kehittyi STEKA-Akatemiaksi. Akatemiamallissa yritys suunnittelee yhdessä Gradian kanssa, kuinka parhaalla mahdollisella tavalla voidaan lisätä henkilöstön osaamista ja auttaa näin yritystä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa esimerkiksi toiminnan laajentuessa tai tuotantosuunnan muuttuessa. STEKAn ja Gradian yhteyshenkilöt kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan seuraavia koulutuksia sekä pohtimaan koulutustarpeita ja yhteistyön muita muotoja vieläkin pidemmälle tulevaisuuteen.

Asiakas- ja tilausmäärien nopeasti kasvaessa on yhteistyö viime aikoina keskittynyt uusien osaajien rekrytointiin ja kouluttamiseen. Henkilöstöä on tarvittu erityisesti koneistukseen ja hitsaukseen. Valmiita alan ammattilaisia ei löydy riittävästi lähiseudulta, joten uusia osaajia on koulutettu STEKAlla tarvittaviin työtehtäviin Gradian kanssa RekryKoulutusten avulla. Uusia työntekijöitä tarvitaan edelleen ja seuraava RekryKoulutus käynnistyykin jälleen syksyllä 2022.

Osaamisen kehittäminen on muotoutunut osaksi yrityksen arkea. Tällä hetkellä osa STEKAn tuotantohenkilöstöstä opiskelee oppisopimuksella, suunnitellaan esimieskoulutusten kokonaisuutta sekä suoritetaan lain edellyttämiä lupakorttikoulutuksia. Akatemia-mallin mukaisesti koulutussuunnittelua tehdään koko ajan myös kauemmas tulevaisuuteen katsoen, jotta osaaminen olisi aina ajan tasalla ja tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella osaamisella vaikkapa kilpailijoihin nähden. ”Meillä näkee, että opiskeluinto on tarttunut ja koko työyhteisössä on positiivinen asenne uuden opetteluun”, STEKAn myyntijohtaja Jonne Kilpikoski sanoo tyytyväisenä.

Nopeasti uutta työvoimaa RekryKoulutuksen avulla

Metallityöntekijä Ercan Cekirge aloitti STEKAlla kulmarautakoneen pääkäyttäjänä vuoden 2022 alussa 2,5 kuukauden RekryKoulutuksen jälkeen. Hän työskenteli aiemmin kuorma-autonkuljettajana ja oli työssään tutustunut STEKAn henkilöstöön ja kiinnostunut yrityksestä. Epäsäännöllisten työaikojen vuoksi alan vaihto oli ollut pohdinnassa jo jonkin aikaa. STEKAn RekryKoulutus tarjosikin hänelle sopivan nopean tavan vaihtaa alaa ja työllistyä.  Koulutus oli alun teoriaopintojen jälkeen hyvin käytännönläheinen, kaikki teoriassa opittu vietiin käytäntöön oikeita tulevia työtehtäviä tehden. Ercan koki, että yrityksessä tapahtuvan koulutuksen ansiosta liittyminen osaksi työyhteisöä oli helppoa. Ercan ja muut uudet työntekijät otettiin hyvin vastaan ja apua sai aina, kun sitä uuden työn alkuvaiheessa tarvitsi. Nyt Ercanin haaveissa siintää jo koneistajan perustutkinnon suorittaminen oppisopimuksella.

”Jos ala vähänkin kiinnostaa, kannattaa hakea STEKAlle! Tarvitaan vain oikea asenne, halu ja motivaatio oppia uutta. Tämä on haavetyöpaikkani, jossa olen eläkeikään asti. Tiedän, että täällä voin kehittyä koko ajan eteenpäin, oman kiinnostukseni mukaan!” Ercan Cekirge kannustaa.

asiakkuuspäällikkö
Kovanen Mikko
040 341 4300
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Työelämäpalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä