Laajuus

Opintojen laajuus on 75 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko valmis lähihoitaja? Tarvitsetko osaamisen laajentamista työllistyäksesi paremmin? Tule täydentämään aikaisemmin suorittamaasi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon tai Vammaistyön osaamisalaopinnoilla!

Koulutukseen valitaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita, ensisijaisesti työttömiä tai työttömyysuhanalaisia.

Kelpoisuusvaatimukset

Sinulla tulee olla suoritettuna koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Tarvittaessa sinun on oltava valmis toimittamaan terveydentilaa koskevat tiedot oppilaitokseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, sinun tulee esittää rikostaustaote nähtäväksi.

Kuvaus

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon tai Vammaistyön osaamisalaopinnot, tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajasta.

Rakenne

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan tavoitteena on, että opiskelija saa monipuolisia valmiuksia ohjata ja tukea lapsen, kouluikäisen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Työpaikoiksi soveltuvat varhaiskasvatuksen työpaikat, koululaisten iltapäivätoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelun yksiköt ja perhetyö.

Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan tutkinnon osat Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp) ja Lapsen, nuoren ja perheen terveyden edistäminen (35 osp).

Vammaistyö
Vammaistyön osaamisalan tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia. Työpaikoiksi soveltuvat erilaiset vammaisten henkilöiden asumista, koulutusta tai päivätoimintaa tarjoavat toimijat.

Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Vammaistyön osaamisalan tutkinnon osat Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä (40 osp) ja Osallisuuden edistäminen vammaistyössä (35 osp).

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus, opiskeluaika ja -tavat. Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä sekä projekteista. Opiskelijatiimissä syvennät yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja ammattilaisena. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Vaadittava ammattitaito osoitetaan työpaikoilla järjestettävissä näytöissä.

Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Siihen hakeudutaan täyttämällä sähköinen koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/687866) tai työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla hakemuslomakkeella.

Täytä hakemus huolellisesti. On tärkeää kuvata aiemmin hankittu osaaminen, kiinnostuneisuus koulutukseen ja sen vaikutus työllistymiseen. Ilmaise selkeästi kumpaan osaamisalaan olet hakemassa.

Kustannukset

Työvoimakoulutus.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä