Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Opiskele lähihoitajaksi Jyväskylässä! Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta. Koulutus soveltuu sinulle, jos olet sosiaalinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen. Sinulla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä halu oppia myös alan tietotekniikkaa ja teknologiaa. Haluat kehittyä lähihoidon ammattilaiseksi.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville, uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville, toisesta oppilaitoksesta siirtyville ja niille, joilla on alan keskeneräiset opinnot. Voit hakeutua opiskelemaan myös tutkinnon osia.

Hakeutuminen

Täytä koulutushakemus TE-palveluiden internet-sivuilla tai jätä paperihakemus TE-toimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus Tarkistathan työvoimakoulutukseen hakiessa, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet 15. - 17.9.2020. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioidaan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, ongelmaratkaisutaitoja sekä soveltuvuutta alalle. Tarkoituksena on parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi sekä ohjata muuhun koulutukseen heidät, joiden tavoitteet ja taipumukset eivät näytä vastaavan alan vaatimuksia.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu aikarajoitteisista kirjallisista tehtävistä, ryhmätilanteesta ja haastatteluista. Koe mittaa hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1 - 10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi tutkintoon, mikäli hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta nollan tai ei saavu kokeeseen. Soveltuvuuskoe kestää hakijalle yhden päivän, lisäksi hakija kutsutaan yksilöhaastatteluun toisena päivänä. Koe on hakijoille maksuton. Hakijoille lähetetään pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu, jossa on koepäivän tarkempi aikataulu, ennakkotehtävä ja ohjeet kokeeseen valmistautumiseen.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan 8.9.2020 olevaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä.

Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Lähihoitajana voit työskennellä esim. päiväkodeissa, kotihoidossa ja palvelutaloissa, sairaaloissa, muissa hoito- ja palveluyksiköissä sekä suun terveydenhuollon yksiköissä.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat saavat laaja-alaiset ammatilliset työelämävalmiudet.

Rakenne

Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp)
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (35 osp) sekä kaksi osaamisalakohtaista tutkinnon osaa.

Tarjolla olevat osaamisalat (75 osp):
- Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
- Jalkojenhoito (suositellaan lähihoitajan lisäkoulutukseksi)
- Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
- Mielenterveys ja päihdetyö (paikkoja rajoitetusti)
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Suunhoito (paikkoja rajoitetusti ja rajoitettuna aikana)
- Vammaistyö

Osaamisaloja toteutetaan kysynnän mukaan. Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös 15 osp valinnainen tutkinnon osa.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
- Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osaamistavoitteita (9 osp)

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä ja projekteista. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Opintoihin kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Kustannukset

Työvoimakoulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakouluopinnot, kuten esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, geronomi ja toimintaterapeutti.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä