Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko tehdä töitä ihmisten parissa sosiaali- ja terveysalalla? Sosiaali- ja terveysalan työ on ihmisläheistä hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatustyötä. Työtä tehdään erilaisten asiakkaiden kanssa moninaisissa toimintaympäristöissä. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valitaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osia jo aiemmin suorittaneita sekä alasta kiinnostuneita ja alalle soveltuvia. Alan työkokemus katsotaan eduksi.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet syyskuussa 2019. Hakijoille lähetetään erillinen kutsu, jossa on tarkempi aikataulu, ennakkotehtävä sekä ohjeet kokeeseen valmistautumiseen. Kokeet ovat hakijalle maksuttomia. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioidaan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, ongelmaratkaisutaitoja sekä soveltuvuutta alalle. Tarkoituksena on parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi sekä ohjata muuhun koulutukseen heidät, joiden tavoitteet ja taipumukset eivät näytä vastaavan alan vaatimuksia.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu kirjallisista tehtävistä, ryhmätilanteesta ja haastattelusta. Koe mittaa hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1 - 10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi tutkintoon, mikäli hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta nollan tai ei saavu kokeeseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija kutsutaan kielikokeeseen. Kielikoepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu myös hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa edellytetään käytännön tehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Kuvaus

Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (35 osp). Tarjolla olevat osaamisalat (75 osp) ovat Ikääntyvien hoito ja kuntoutus, Jalkojenhoito (suositellaan lähihoitajan lisäkoulutukseksi), Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, Mielenterveys ja päihdetyö, Sairaanhoito ja huolenpito, Suunhoito (paikkoja rajoitetusti rajoitettuna aikana) ja Vammaistyö. Osaamisaloja toteutetaan kysynnän mukaan. Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös 15 osp valinnainen tutkinnon osa.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) ovat Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp), Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp), Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp) sekä opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osaamistavoitteita (9 osp).

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opin-tojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä sekä projekteista. Opiskelijatiimissä syvennetäänt omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaa opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Rakenne

Hakeminen:

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Koska valinta koulutukseen tai mahdolliseen haastatteluun perustuvat hakemuksessa esitettyihin tietoihin, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm., miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta. Tarkistathan työvoimakoulutukseen hakiessa, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Kustannukset

Työvoimakoulutus.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä