Laajuus

Koulutuksen laajuus on 60 osp. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 9 kuukautta.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Sisustus ja 3D-visualisointi -koulutus on suunniteltu työttömille ja työttömyysuhan alaisille sisustajan työstä kiinnostuneille luovien alojen (ensisijaisesti artesaanit ja muotoilijat) osaajille, joiden tavoitteena on itsensä työllistäminen kevytyrittäjänä tai yrittäjänä.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kuvaus

Sisustus ja 3D-visualisointi -koulutuksessa suunnitellaan ja toteutetaan sisustusprojekteja sekä perehdytään sisustus- ja tilasuunnitteluun huomioiden eri kohteiden ja kohderyhmien tarpeet. Koulutuksessa opiskellaan 3D-suunnittelun ja -visualisoinnin taitoja sekä ohjelmistoja. Koulutus antaa valmiuksia kehittää osaamistaan toimia sisustus- ja tilasuunnittelun sekä 3D-visualisoinnin työtehtävissä.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa taideteollisuusalan perustutkinnosta sisustusalan osaamisalan tutkinnon osat Sisustusprojektin toteuttaminen sekä Yritystoiminnan suunnittelu.

Rakenne

Koulutuksen sisältö:

Sisustusprojektin toteuttaminen, 45 osp
Sisustusprojektin suunnittelu
· Sisustuskohteen kulttuurin, historian ja tyylien kartoitus ja tiedon hankinta
· Asiakasprofiilin ja tarvittavien toimenpiteiden kartoitus sekä estetiikan ja ekologisuuden huomioiminen suunnittelussa
· Kohteen dokumentointi
· Tilan ja kohteen 3D-mallinnus ja visualisointi
· Sisustus- ja tilasuunnittelu
· Visuaalisen esitys- ja markkinointimateriaalin suunnittelu ja toteuttaminen
· Kustannus- ja tarjouslaskenta
· Alan säädökset ja määräykset (RT-kortisto)
· Kestävän kehityksen periaatteet ja merkitys sisustussuunnittelussa
· Työn aikataulun ja työsuunnitelman laatiminen
Sisustusprojektin toteuttamien
· Sisustusprojektin toteuttaminen
· Työsuunnitelman ja aikataulun laatiminen sisustusprojektin etenemisestä
· RT-kortisto sekä rakennus- ja työpiirustukset
· Yhteystyöverkostot, asiakaskontaktit ja vuorovaikutustaidot
· Rakenteiden purkamiseen liittyvien riskitekijöiden selvittäminen ja kartoitus
· Sisustusprojektin valmistelu-, suojaus ja purkutyöt
· Ammattialan työvälineet, työmenetelmät ja materiaalit
· Ongelmaratkaisutaidot
· Työssä käytettävien laitteiden hallinta ja työturvallisuus
· Kestäväkehitys ja ympäristövaikutukset sisustuksen suunnittelussa
Työhyvinvointi
· Työturvallisuuskorttikoulutus
· Tulityökorttikoulutus
· Ensiapukoulutus
· Yrittäjyys ja ammattikäytänteet
· Ammatillinen kehittyminen ja työhyvinvointi
· Materiaalien turvallinen käsittely ja vaarojen sekä riskien ennakointi

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
· Ideasta liikkeelle
· Verkostot vesille ja kannattavuus kuntoon
· Valmiina yrittämään

Monta tapaa opiskella

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työssäoppimista ja/tai projektityöskentelyä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen voi hakeutua suorittamaan Taideteollisuusalan perustutkintoa ja/tai ammattitutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä