Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Seppämestarin tutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on työkokemusta alalta ja haluat kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi syventämällä osaamistasi sekä tuottamalla lisääntyvässä määrin alan monipuolisia palveluita, kuten ohjaustoimintaa.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvilla tulee olla suoritettuna taideteollisuusalan ammattitutkinto. Haussa otetaan huomioon myös vastaavat tiedot ja taidot omaavat hakijat. Valinnoissa korostetaan työkokemusta alalta.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Seppämestari työskentelee yleensä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Mestari osaa suunnitella, valmistaa, korjata ja huoltaa laadukkaasti ja kannattavasti oman alansa taontatuotteita. Esteettisten taitojen lisäksi työssä heijastuu mestaritason ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön. Hän osaa säilyttää ja rakentaa sisä- ja ulkotiloissa tarvittavia taontatuotteita arvostaen ajan tyylipiirteitä, kulttuurisia arvoja ja kestävää kehitystä.

Rakenne

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osp.
Taonnan osaamisalan pakollisen tutkinnon osan, Taonnan alan tuotteen ja tuotannon suunnittelu, laajuus on 30 osp.

Valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 60-120 osp
• Historiallisen taoksen restaurointi tai valmistaminen, 60 osp
• Taideteoksen valmistaminen takomalla, 60 osp
• Vaativan kalusteen, portin, aidan tai rakennuksen osan valmistaminen takomalla, 60 osp
• Vaativan työkalusarjan valmistaminen takomalla, 60 osp

Valinnaisia tutkinnon osia 30-90 osp toiselta taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon osaamisalalta tai toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Monta tapaa opiskella

Koulutus sisältää lähipäiviä ja itsenäistä opiskelua. Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja työn kehittämisessä. Yrittäjänä toimivat suunnittelevat ja toteuttavat opinnoissa yrityksen kehittämisprojektin.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan opinnot ja opiskelutavat.

Kustannukset

Koulutusmaksu 400€.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä